Hoppa till huvudinnehåll

Helsingforspolitiker vill ha snabbspårväg så fort som möjligt

Tuomas Rantanen (Gröna) framför VR-magasinen
Tuomas Rantanen (Gröna) vill att spårjokern blir av rätt snart. Tuomas Rantanen (Gröna) framför VR-magasinen Bild: YLE/ Christoffer Gröhn tuomas rantanen

Politikerna i Helsingfors vill att Spårjokern mellan Östra centrum i Helsingfors och Kägeludden i Esbo blir av så fort som möjligt. Direktionen för Helsingfors trafikverk diskuterade snabbspårvägen under torsdagens möte.

- Direktionen vill öka budgetramen med 110 miljoner euro för att Spårjokern ska bli färdig under de kommande tio åren, säger direktionens ordförande Tuomas Rantanen (Gröna).

Förslaget om att öka budgetramen godkändes efter omröstning med rösterna 6-2.

Tjänstemännen ser däremot helst att Spårjokern för att spara pengar skjuts upp ytterligare några år. I förslaget till investeringsprogram för de kommande tio åren är anslagen för Spårjokern satta till åren 2024 och 2025. Enligt tidigare planer skulle spårvägen vara färdig i början av 2020-talet, men för att spara några hundra miljoner euro föreslås nu att starten flyttas framåt till slutet av 2020-talet.

Helsingfors del av snabbspårvägen med depå och vagnar antas kosta 223 miljoner euro. Helsingfors finansierar merparten medan Esbo och eventuellt staten står för resten.

Rantanen: Samhällsekonomiskt lönsamt

Helsingfors stad har ett investeringstak på 435 miljoner euro per år som fullmäktige slog fast 2013. Affärsverk, som trafikverket, har ändå lämnats utanför investeringstaket. Därför anser Rantanen att det är rimligt att sparåtgärderna inte drabbar Spårjokern.

- Projektet är dessutom betydande ur samhällsekonomisk synvinkel. Om vi skjuter upp det så skjuter vi också upp den ekonomiska nytta det ger till exempel i form av att marken längs med spårvägen stiger i värde, säger Rantanen.

Spårjokern behövs för att lätta på trycket på buss 550, vars kapacitet inte räcker till. Bussen går mellan Westend i Esbo och Östra centrum i Helsingfors. När Spårjokern är färdig ersätter den buss 550.

Investeringsprogrammet går nu vidare till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige. Hur det blir med Spårjokern avgörs i samband med fullmäktiges budgetförhandlingar under hösten.

Läs också