Hoppa till huvudinnehåll

”Jag är beredd att skriva in mig i Amnesty igen”

Riksdagsledamot Anna Kontula (VF).
Anna Kontula är beredd att skriva in sig i Amnesty igen. Riksdagsledamot Anna Kontula (VF). Bild: Vänsterförbundet kontula

Riksdagsledamot Anna Kontula (VF) välkomnar Amnesty Internationals omstridda beslut att jobba för en avkriminalisering av prostitution. Enligt Kontula var det ett positivt och väntat beslut helt i linje med den internationella utvecklingen.

Många internationella organisationer, till exempel FN:s jämställdhetsorganisation, har fattat liknade beslut.

- Jag har själv i över 10 års tid talat för en avkriminalisering. Det är det bästa för de prostituerade, säger Kontula. Problemen inom sexindustrin försvinner inte, människosmugglingen försvinner inte, men en avkriminalisering skapar de bästa förutsättningarna att minimera problemen.

Enligt Anna Kontula kommer trycket på en avkriminalisering från utvecklingsländerna. Där upplever man att utnyttjandet av sexarbetarna är så utbrett och att en kriminalisering bara upprätthåller våldsstrukturerna.

Den nordiska modellen

Anna Kontula skjuter också ner den så kalla den nordiska modellen. Det innebär att sexköp är förbjudet.

Det vill säga att den som köper sex ses som kriminell medan den säljande parten avkriminaliseras. Den nordiska modellen tillämpas i Sverige, Norge och på Island.

- I den modellen gör man sexarbetaren till ett offer, inte en aktör, säger Kontula. Det är en modell där den vita medelklasskvinnan säljer den fattiga kvinnans säkerhet för att få frid i själen. Det är en elitistisk feminism som jag som vänsterkvinna inte kan stöda.

Anna Kontula tycker att man inte tar de prostituerade kvinnornas egna erfarenheter på allvar i den nordiska modellen.

- De som jobbar med och är i kontakt med sexarbetare stöder oftast en avkriminalisering, säger Kontula. Men kvinnoorganisationer som talar för den nordiska modellen består ofta av medelklasskvinnor.

Tillbaka till Amnesty

Anna Kontula lämnade finska Amnesty i slutet på 90-talet i protest mot att organisationen flaggade för en kriminalisering av sexköp. Nu när vinden har vänt överväger hon att skriva in sig igen.

- Också om du är utnyttjad och lever i misär så har du en uppfattning om vad du vill och det måste vi beakta också om det inte är politiskt korrekt, säger Kontula. Sexarbetare är människor vars egen röst skall höras. De vill inte vara spelpjäser i ett socialpornografiskt spel.

Läs också

Nyligen publicerat - Debatt