Hoppa till huvudinnehåll

Klarar sig skärgården utan SFP?

Farled utanför Björköby, Korsholm.
Farled utanför Björköby, Korsholm. Farled utanför Björköby, Korsholm. Bild: Yle/Sofi Nordmyr björköby skärgård

Den nya budgeten är den första på länge där Svenska folkpartiet inte är med. SFP:s ordförande Carl Haglund ser inga stora överraskningar i någondera riktningen när det gäller svenska anslag i budgeten.

– Många av de viktiga frågorna som berör svenskspråkiga som bor längs kusten har regeringspartierna brukat förhandla om före julen. Då beslutar man om de sista pengarna och har kunnat lägga till pengar för yrkesfisket, Folktinget och skärgårdstrafiken och dylikt. De här pengarnas öde är ännu ett frågetecken och jag är inte så väldigt optimistisk med kännedom om vilka partier som sitter i regeringen.

SFP:s Carl Haglund.
SFP:s ordförande Carl Haglund. SFP:s Carl Haglund. Bild: Marcus Rosenlund valet2015

I budgeten sägs att skärgårdstrafiken ska behållas på nuvarande nivå, och Haglund säger att han hoppas på att regeringspartierna även denna jul lägger till pengar för att trygga skärgårdstrafiken.

– Vi får hoppas på det. Vi vet ju att det redan nu är ganska dåliga förbindelser i skärgården och man får vänta länge på färjorna, både de som är fastbosatta och de som tillbringar sin sommar i skärgården.

"Kortsiktigt att ta från de allra minsta"

Även om det svenska språkets ställning inte primärt tryggas genom budgeten utan genom andra åtgärder, påminner Carl Haglund om Folktinget, skolan och dagvården som påverkas av vad som står i budgeten.

– Nedskärningarna inom skolsektorn drabbar givetvis även de svenskspråkiga skolorna.

Haglund anser att det är motiverat att lägga om exempelvis andra stadiet, men tycker inte att de stora nedskärningarna som inriktar sig på de allra minsta barnen är bra.

– Det är kortsiktigt att spara in så mycket pengar som regeringen nu planerar att göra med de nedskärningar som inriktar sig på dagisbarn och på dem som går i den grundläggande utbildningen.

Carl Haglund kritiserar också de stora nedskärningarna i biståndsstödet.

– Jag tycker att det är tragiskt at man ytterligare har skärt ner på biståndet. Man måste kunna diskutera alla frågor då ekonomin är dålig men faktum är det att Finland förstör sitt internationella rykte med den här typen av jättenedskärningar på en sektor.

Kritik från många håll

Även tjänstemannaförbundet STTK kritiserar regeringens nedskärningar i utbildningen.

– Finland sågar av sin egen framtida gren när man sparar i utbildning och kunnande. Finland klarar sig enbart med ett högklassigt kunnande. Enligt internationell forskning lider den ekonomiska tillväxten mest av inbesparingar i utbildning, säger Jukka Ihanus, chef på STTK.

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC kritiserar regeringens beslut att skära i lantbrukets inkomststöd och i avbytarsystemet i nästa års budgetförslag. SLC vill nu att staten sätter fart på lagstiftningsarbetet och förverkligar löftet om att minska byråkratin inom lantbruket.

"Biståndet lider"

Även andra organisationer och föreningar kritiserar den nya budgeten. Servicecentralen för utvecklingssamarbete Kepa anser att det är fel att skära ner 43 procent av bidragen för medborgarorganisationer som jobbar med biståndsfrågor. Det leder enligt Kepa till att miljontals fattiga får lida av beslutet. Även många organisationer hamnar i ett ekonomiskt svårt läge.

Arbetsgivarorganisationen inom hälsovårdstjänster TPL och Finlands läkarförbund kritiserar båda att regeringen avser att halvera ersättningarna för besök hos privata läkare och privat tandvård nästa år. Enligt TPL leder det till att köerna inom den offentliga vården blir allt längre.

Finlands naturskyddsförbund skulle gärna se att regeringen skulle skydda skogar och inte skära ner en tredjedel av de pengar som nu används för att skydda skogarna.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes