Hoppa till huvudinnehåll

Nu ligger Centrumslingan på förhandlingsbordet

Osku pajamäki
Osku pajamäki Bild: osku.net pajamäki

Nu börjar staten och kommunerna förhandla om markanvändningen i kommunerna. Kommunernas tillit till staten är inte den bästa efter att regeringen drog tillbaka sitt stöd till Centrumslingan i våras.

Förhandlingarna går ut på att kommunerna förbinder sig till att producera en viss mängd bostäder för att lindra bostadsbristen, medan staten i gengäld stöder trafikprojekt i regionen. Ett så kallat MAL-avtal ska förhandlas fram för åren 2016 - 2019.

Helsingfors är en pålitlig avtalspart. Nu hoppas vi att den nya regeringen också är det― Osku Pajamäki, SDP-gruppordförande

I våras när regeringen inte gav pengar till Centrumslingan ur tilläggsbudgeten var De gröna och SDP rasande på Samlingspartiet som tillsammans med Centern stjälpte projektet.

Nu anser både De grönas och SDP:s gruppordförande i Helsingforsfullmäktige att man måste ta för givet att staten planerar att hålla fast vid sitt löfte om stöd till Centrumslingan då Helsingfors hållit sin del av överenskommelsen och byggt bostäder.

- Det måste vara en förutsättning är staten håller fast vid tidigare avtal – så att man ser att man kan förhandla med staten. Helsingfors är en pålitlig avtalspart. Nu hoppas vi att den nya regeringen också är det, säger gruppordförande Osku Pajamäki (SDP).

Otso Kivekäs cyklade till radiohuset i Böle
Om Helsingfors inte får sitt utlovade statsstöd för Centrumslingen måste vi få pengar för andra stora trafikprojekt och beslutet måste fattas snart, säger gruppordförande Otso Kivekäs (Gröna). Otso Kivekäs cyklade till radiohuset i Böle Bild: Yle/ Cecilia Heikel otso kivekäs

Pajamäki säger att Centrumslingan är det viktigaste trafikprojektet. Högt upp på önskelistan ligger också Spårjokern

- Om vi får Spårjokern byggd får vi mark för mera bostadsbyggande och samtidigt minskar vi kväveutsläppen. Dessutom måste vi hålla fast vid avtalet om ARA-bostäderna och en 1 procents räntegaranti, säger Pajamäki.

Också De gröna lyfter fram Centrumslingan.

- Ur vår synvinkel är Centrumslingan det viktigaste. Kommer staten att hålla fast vid sitt löfte om att finansiera slingan? Om de börjar dra sig ur, som det verkar, behöver vi snabbt få statsfinansiering för andra stora trafikprojekt som Spårjokern, spårvägen till Degerö och snabbspårväg till Malms flygplats, säger Otso Kivekäs, ordförande för De grönas fullmäktigegrupp i Helsingfors.

Bostäder för 90 000 invid stadsboulevarderna

Kivekäs anser också att staten borde tillåta att Helsingfors gör om sina motorvägar till stadsboulevarder vilket skulle göra det möjligt att bygga bostäder för 80 000- 90 000 personer invid boulevarderna.

- NTM-centralen har hittills varit kritiska till en sådan här ändring i generalplanen, men på det här sättet skulle vi få bostäder för nästan hundratusen helsingforsare, säger Kivekäs.