Hoppa till huvudinnehåll

Nya ordningsböter – 150 euro för nedskräpning

Trafik i Borgå
Att gå mot rött ljus kan kosta 30 euro i framtiden. Trafik i Borgå Bild: Yle/Mikael Kokkola borgå centrum

Med förhöjda ordningsböter föreslår finansministeriet att staten ska samla in 40 miljoner euro. Den högsta ordningsboten kan gå lös på 345 euro. För att gå mot rött kan du få punga ut med 30 euro.

Finansministeriets budgetförslag innehåller en rejäl förhöjning av ordningsböter. Beredningen av ärendet är fortfarande på hälft, men vid ministeriet bedömer man att ordningsböterna måste trefaldigas för att man ska uppnå målet på 40 miljoner.

Ännu är det inte klart ifall alla ordningsböter automatiskt ska höjas tredubbelt eller om böterna för olika förseelser ska höjas i olika grad. Det här ska klarna under hösten.

Under de senaste åren har ordningsböterna årligen dragit in cirka 20,5 miljoner euro till statskassan.

De förhöjningar som nu planeras kan innebära att exempelvis småskalig nedskräpning kan resultera i böter på 150 euro. Att gå mot rött ljus kan bli att kosta 30 euro.

Den andra veckan i september kommer regeringen att behandla budgetförslaget vid budgetmanglingen.

Här är några exempel på vad olika förseelser kan komma att kosta.

Företeelse Ordningsbot nu Ordningsbot 2016
Underlåtelse av att använda bilbälte 35 € 105 €
Fortkörning med högst 15 km/h där begränsningen är högst 60 km/h 85 € 175 €
Fortkörning med över 15 km/h och högst 20 km/h där begränsningen är högst 60 km/h 115 € 345 €
Fortkörning med moped högst 15 km/h 50 € 150 €
Fotgängares vägtrafikförseelser 10 € 30 €
Intagande av rusmedel på allmän plats eller i fordon i kollektivtrafik 20 € 60 €
Att köpa eller erbjuda mot betalning av sexuella tjänster på allmän plats 50 € 150 €
Liten nedskräpning 50 € 150 €
Fångst av fisk eller kräfta utan betald fiskevårdsavgift 50 € 150 €
Innehav av alkoholdrycker hos person som inte har fyllt 18 år 20 € 60 €

Ilpo Pajunen/ Eva Brunell