Hoppa till huvudinnehåll

Nya Steinerrektorn: Vi behöver fortfarande de frivilliga avgifterna

August Tarkkio, Steinerskolan, helsingfors
August Tarkkio är ny rektor för Rudolf Steinerskolan i Helsingfors. August Tarkkio, Steinerskolan, helsingfors Bild: Yle/Carina Bruun august tarkkio

Vårens oklarheter kring elevavgifternas laglighet i Rudolf Steinerskolan är ett minne blott. Enligt skolans nya rektor är skolan tydlig med att det handlar om frivilliga avgifter, trots att pengarna är nödvändiga för att skolan ska kunna fortsätta som förut.

August Tarkkio har precis avslutat den traditionella solrosceremonin i Rudolf Steinerskolan i Helsingfors. Höstterminen är invigd och rektorn tar emot Yle huvudstadsregionen i skolans mötesrum.

- Det är nu det roliga börjar när barnen och ungdomarna är här. Hittills har det mest varit administrativt, säger Tarkkio som hunnit vara rektor i några veckor.

En bekant plats

Efter nitton år som språklärare på skolan är steinerpedagogiken, lärarkollegiet och förvaltningen bekanta för Tarkkio. Så pass att det kändes rätt för honom att ta över som rektor.

- De största utmaningarna är den nya läroplanen som ska bearbetas, de elektroniska studentskrivningarna som införs hösten 2016 och en omförhandling av skolans undervisningstillstånd, säger han.

Undersökningar pågår och så slår vi fast om det behövs nya renoveringsåtgärder

Hur är det med den dåliga inomhusluften som ställt till med besvär?

- Det är under arbete. Undersökningar pågår och så slår vi fast om det behövs nya renoveringsåtgärder, säger Tarkkio som inte kan säga när problemet med inomhusluften är helt och hållet åtgärdat.

Inga oklarheter med avgifter

I våras utredde undervisningsministeriet ifall Steinerskolan i Helsingfors hade krävt olagliga elevavgifter. Deras slutsats var att Steinerskolan tydligare borde informera om att avgifterna är frivilliga.

- De heter understödsavgifter nuförtiden och föräldrarna har tydligt informerats om att de är frivilliga. Men samtidigt har vi poängterat att de är nödvändiga för att finansiera skolans verksamhet.

Hur många betalar inte?

- Enligt ekonomichefen är det 85-90 procent av föräldrarna som inser vikten av avgiften och betalar den.

Föräldrarna har tydligt informerats om att avgifterna är frivilliga. Men samtidigt har vi poängterat att de är nödvändiga för att finansiera skolans verksamhet.

Vad händer med de elever vars föräldrar inte betalar?

- Deras barn har full rätt att gå hos oss och de behandlas exakt som alla andra. Så det händer ingenting.

Mera samarbete mellan den finska och den svenska sidan

Steinerskolan är en tvåspråkig skola, vilket Tarkkio vill att ska utnyttjas mer. Han har diskuterat tvåspråkigheten med finska sidans rektor och uppmuntrat lärarna på den finska sidan att komma på samarbetsidéer.

August Tarkkio, Steinerskolan, helsingfors
Höstterminen på Steinerskolan i Helsingfors är invigd. August Tarkkio, Steinerskolan, helsingfors Bild: Yle/Carina Bruun august tarkkio

- Faktum är att det redan finns en hel del mindre projekt och samarbetsformer men det här kunde i ännu högre grad bli en del av vardagen, säger han.

Tarkkio tror att samarbetet mellan den finska och svenska sidan lidigt på grund av att skolan blivit större och för att känslan över att båda sidorna är samma samfund försvagats i och med att nya lärare börjat och äldre gått i pension.

- Det är dags att påpeka att båda språkgrupperna finns och att det är en tillgång och en resurs som man kan använda i planeringen av undervisningen.

Jubileumsår

Rudolf Steinerskolan i Helsingfors firar sitt sextionde verksamhetsår det här året och det kommer att uppmärksammas.

- Vi kommer att erbjuda en hel del festligheter här på skolan. Det lönar sig att följa med våra webbsidor så vet man vad som händer.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen