Hoppa till huvudinnehåll

Beläggningen på småvägar måste förbättras i Kristinestad

skrattnäsvägen
Arkivbild: Skrattnäsvägen skrattnäsvägen Bild: Yle/Kjell Lindroos skrattnäsvägen

Vindkraftens specialtransporter kommer att belasta vägnätet i Sydösterbotten. Det borde motivera till att hålla vägarna i skick, anser Kristinestads stadsdirektör Ritta El Nemr.

Beläggningen på mindre vägar måste förbättras, speciellt med tanke på de många planerade vindkraftsprojekten i Sydösterbotten. Det skriver Kristinestad i sitt utlåtande till Närings-, trafik- och miljöcentralens väg- och trafikplan.

Specialtransporter kommer att belasta vägnätet i regionen mer i och med vindkraftsprojekten, skriver Kristinestads stadsdirektör Ritta El Nemr i utlåtandet till Södra Österbottens NTM-centrals vägplan för 2015-2109.

Anders Östergård, direktör på NTM-centralen i Södra Österbotten, påpekar i planen för väghållning och trafik 2015-2019, att vägarna sannolikt kommer att försämras ytterligare under planeperioden.

200 miljoner extra behövs per år

För att hindra förfallet och småningom vända utvecklingen till det bättre, bör det satsas 200 miljoner euro mera per år i vägunderhåll, enligt Östergård.

I Kristinestad är bland annat Skrattnäsvägen mellan Kristinestad och Pjelax i stort behov av förbättring, enligt stadens utlåtande. Vägen används mycket av arbetspendlarna, turister och sommarstugeägare.

I en intervju för Yle i juli sade Anders Östergård att det inte finns pengar för ny beläggning på Skrattnäsvägen. Däremot kommer vägen att lappas.

Stadsstyrelsen i Kristinestad behandlar utlåtandet till väg- och trafikplan på måndag kväll.

- I Kristinestad behövs ett vägnät som underhålls både av stat och kommun. Vägnätet är livsviktigt eftersom det är den enda förbindelsen till och från Kristinestad, skriver Ritta El Nemr i beredningen.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten