Hoppa till huvudinnehåll

Daghemsbygget i Kristinestad försenas av besvär

Markarbeten på dagisgård i Kristinestad
Markarbeten på dagisgård i Kristinestad Bild: YLE/Ann-Sofie Långvik markarbete

Arbetet med att bygga ett nytt daghem i Kristinestad väntar nu på domstolsavgörande. Marknadsdomstolen har utfärdat ett verkställighetsförbud i samband med ett rättelseyrkande mot valet av entreprenör.

- Vi hoppas på ett snabbt avgörande i marknadsdomstolen, säger tekniska direktören Joakim Ingves.

Byggentreprenören Gun-Exin från Östermark anser att Kristinestad gick emot upphandlingslagen när staden valde Esa Itälaakso som entreprenör för att bygga det nya daghemmet trots att Gun Exin hade ett förmånligare anbud. De förde saken till marknadsdomstolen, som utfärdade verkställighetsförbud.

- En delorsak till att staden förkastade Gun Exins anbud var att projektet inte hade varit realistiskt genomförbart med den budgeten, säger stadsjurist Niklas Granö.

Gun Exins juridiska ombud anser att det finns otydligheter i anbudsförfrågan, bland annat vad gäller texten om betalningsstörningar. Enligt anbudsförfrågan kan ett anbud förkastas om det förekommer betalningsstörningar. Men det är inte formulerat som ett krav.

Ur besvärstexten framgår att företaget har någon form av betalningsstörningar, som också ska ligga till grund för stadens beslut att förkasta anbudet. Enligt det juridiska ombudet har kredituppgifterna inte kontrollerats när anbuden öppnades, utan först senare.

Vill häva förbudet

Det nya daghemmet i Kristinestad kan inte börja byggas förrän marknadsdomstolen har hävt verkställighetsförbudet eller slutligen avgjort om Kristinestad bröt mot upphandlingslagen. Staden vill nu att marknadsdomstolen häver verkställighetsförbudet.

Just nu står arbetet med daghemsbygget stilla. En del markarbeten har staden redan gjort på platsen, men är också det enda som kan göras för att föra projektet framåt i dag.

Meningen var att byggherren skulle börja arbetet i augusti. Hur mycket projektet försenas är ännu osäkert.

Behandlingen i marknadsdomstolen tar i bästa fall ett halvår, men det kan dra ut på tiden upp till ett år.

Om verkställighetsförbudet hävs innan det slutliga avgörandet, kan staden och den valda entreprenören Esa Itälaakso skriva under entreprenadskontraktet och daghemmet kan börja byggas.

Det behöver ändå inte betyda att utgången av domstolsbehandlingen är given, utan marknadsdomstolen kan ändå komma till ett annat resultat, till Gun Exins fördel. I så fall får staden Kristinestad betala mellanskillnaden av kostnaderna och den tilltänkta vinsten till företaget.

Om verkställighetsförbudet kvarstår är det bara att vänta. Det betyder samtidigt att arbetet med att renovera Kristinestads skola försenas.

Skolrenovering försenas

Daghemsbarnen, personalen och föräldrarna har i ett par år fått leva med att daghemmet är inhyst på flera adresser. Det gamla daghemmet fick evakueras år 2013. Byggnaden var otjänlig som daghem.

De tillfälliga arrangemangen kring daghemmet i Kristinestad har inneburit tilläggskostnader för Kristinestad.

De har också inneburit utmaningar för familjer som ska föra och hämta sina barn från de olika dagisavdelningarna och adresserna.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten