Hoppa till huvudinnehåll

Omöjligt att spara snabbt inom vården i Hangö

Hangö hälsovårdscentral
Målet är att personalstyrkan inom vården ska minskas. Hangö hälsovårdscentral Bild: Yle/Malin Valtonen hangö hvc

Det är orealistiskt att spara in en halv miljon euro inom vården i Hangö innan årsskiftet. Det här betyder att stadsstyrelsens mål att spara en dryg miljon ännu i år inte kan uppnås.

Skatteintäkterna minskar betydligt mera än beräknat i Hangö. Därför beslöt stadsstyrelsen i maj att varje verksamhetsområde ska spara 1,44 procent.

För grundtryggheten betyder det här nästan 550 000 euro.

Personalstyrkan ska minskas

Det finns en åtgärdsplan för grundtryggheten för åren 2014 till 2018.

Bland annat ska sjukskötare utbildas för att kunna skriva ut recept och grundtrygghetens verksamhet ska koncentreras till egna lokaler.

Personalstyrkan ska minskas på alla avdelningar. Det görs genom att personer som slutar eller går i pension inte ersätts, såvitt det är möjligt.

Permitteringar är en kortsiktig lösning.

Vikarier får bara tas in till vårdavdelningar som har verksamhet dygnet runt.

Dessutom ska det gås igenom vilka av mentalvårdens klienter som vårdas utanför Hangö som kunde vårdas i hemstaden i stället.

Stiftelserna Aurora och Novas utgifter ska ses över precis som socialvårdscentralens understöd till tredje sektorn.

Omöjligt att spara på så kort tid

Stadsstyrelsen vill att ändringar i budgeten utarbetas till början av september.

Men grundtrygghetsdirektör Elisabeth Kajander konstaterar att det inte kommer att gå att spara så mycket inom vården på så kort tid.

Grundtryggheten har haft ett utmanade år både ekonomiskt och personalmässigt och därför är det orealistiskt att på bara några månader skära ner så mycket som stadsstyrelsen önskar.

Permitteringar inte ett bra alternativ

Även om staden skulle besluta att permittera vårdpersonalen så skulle det inte gå eftersom permittering kräver samarbetsförhandlingar som tar veckor att genomföra.

Dessutom är permitteringar endast en kortsiktig lösning, betonar grundtrygghetsdirektör Kajander.

Hon föreslår för nämnden att grundtryggheten i första hand ser till att årets budget hålls inom ramarna.

I samband med budgetbehandlingen för nästa år görs en mera detaljerad sparplan för de kommande åren.

Grundtrygghetsnämnden tar ställning till sparkraven på sitt möte på torsdag (20.8).

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland