Hoppa till huvudinnehåll

Enkät: Kårkulla har nöjda anställda

Bild: Yle/Nilla Hansson kårkulla

Många anställda vid Kårkulla samkommun är nöjda med nuvarande kravnivå och arbetsuppgifter, visar en färsk personalenkät. Personalen ger samkommunen skolbetyget 6,8 för personalpolitiken.

Tre av fyra svarande är åtminstone delvis nöjda med sin förman.

Svarsprocenten var ändå låg, 45 procent.

Lämplig arbetsbörda

85 procent av de svarande säger att arbetsbelastningen är lämplig eller ganska stor.

De svarande ombads också ge skolbetyg på frågan "Är det roligt att komma på jobb?". Var tredje gav betyget 8, var fjärde 9, och en av fem gav betyget 7.

- När personen svarat vet man inte om det varit efter en besvärlig arbetsdag, efter en tung morgon hemma men inte heller om det varit en fredag eftermiddag eller efter att personen äntligen lyckats med en arbetsuppgift. Men jag hoppas att det ger ett genomsnitt hur det känns när man stänger dörren och är på väg till jobbet, kommenterar personalchef Fredrik Laurén.

Satsa mer på löner och belöningar

En liknande förfrågan gjordes 2009. Enligt Kårkulla visar de nya uppgifterna att man gått framåt på vissa delområden, men att det på andra ännu krävs bearbetning.

Personalen anser att samkommunen borde satsa på löner och belöning, arbetshälsa, kompetensutveckling och ledarskap.

Kårkulla har varit under lupp en längre tid på grund av Sagaboendet i Sibbo, där missförhållanden uppdagades för ett år sedan och ledde till en polisutredning.

Efter det har Kårkullas framtid diskuterats - också rörande social- och hälsovårdsreformen. Med cirka tusen anställda är Kårkulla en stor kommunal arbetsgivare i Svenskfinland som samarbetar med bland annat utbildningsförrättningar.

Läs också