Hoppa till huvudinnehåll

Generationer stöder varandra

Forskningsprofessor Anna Rotkirch
Forskningsprofessor Anna Rotkirch Forskningsprofessor Anna Rotkirch Bild: YLE/ Patrick Holmström forskningsprofessor anna rotkirch

Utsatta unga vuxna får mer ekonomiskt stöd av sina närmaste än andra men de får inte mer praktisk hjälp i vardagen, visar ny finländsk forskning.

Forskarna har undersökt de så kallade stora åldersklasserna födda 1945-1950 och deras vuxna barn och hur de förhåller sig till varandra.

- Den informella hjälp som människorna får är betydande och borde bättre beaktas i det officiella stödsystemet, säger forskningsprofessor Anna Rotkirch vid Befolkningsförbundet (Väestöliitto).

Enligt henne beaktades inte familjerelationernas betydelse då man i tiden byggde upp välfärdssamhället. Närståendehjälpen betraktades som hörande till en förgången tid.

I det moderna samhället skulle det offentliga ta hand om folk.

- Ett fungerande välfärdssamhälle ska också möjliggöra och acceptera informell hjälp. Det har inte alltid förståtts i socialpolitiken, säger Rotkirch.

Hon påpekar att den informella hjälpen av närstående ofta är den som kommer snabbast vid en akut kris och de här två biståndsformerna ska kunna samverka.

- Om din man eller hustru lämnar dig kanske du först ringer din mamma, men efter det vill du kanske också ha samhällets stöd.

Ingen extra praktisk hjälp

Undersökningarna konstaterar att föräldrarna och barnen hjälper varandra ekonomiskt och praktiskt och ger varandra mentalt stöd.

Barn som har det sämre ekonomiskt eller på andra sätt är utsatta får mera ekonomisk hjälp av sina föräldrar, syskon och vänner än sina jämnåriga som har det bättre ställt.

Utsatta barn får dock inte mera praktiskt hjälp än andra.

Av forskningsresultaten framgår det också att mödrar får mindre hjälp av sina svärföräldrar med barnskötseln om mödrarna även har barn från tidigare förhållanden.

Mor- och farföräldrarnas kontakt med barnbarnen påverkas av om de är skilda, visar forskningen vidare.

Mor- och farföräldrar som är skilda är klart mindre tillsammans med sina barnbarn än om de är gifta.

Resultaten ingår i ett bredare forskningsprojekt i samarbete mellan Helsingfors Universitet och Befolkningsförbundet.

Läs också