Hoppa till huvudinnehåll

Gott år för östnyländska havsörnar

flygande havsörn
(arkivbild av havsörn) flygande havsörn Bild: Timo Lumme havsörn

Det ser litet ljusare ut för havsörnarna i Östnyland i år jämfört med i fjol men det är inte fråga om någon väldigt stor förändring, säger Hannu Ekblom från Världsnaturfonden WWF.

Antalet bebyggda bon är i år fem i Östnyland och antalet lyckade häckningar också fem. I år har 10 havsörnsungar kläckts mot 8 i fjol.

I Fredrikshamn och Pyttis har det i år varit 4 lyckade häckningar med 6 ungar, mot 4 i fjol.

Den rätt så dåliga sommaren har drabbat småfåglarna hårt men inte havsörnarna i lika hög grad, konstaterar Ekblom.

Bona har fått vara i fred i Östnyland. Inga boträd har fällts och inga skjutna fåglar har påträffats.

Havsörnsungar i Tavastland 2009.
havsörnar i bo Havsörnsungar i Tavastland 2009. Bild: Pertti Saurola/WWF havsörnsunge

Håll tyst!

Om man vet var en boplats finns, ska man absolut inte närma sig den under mars eller april månad då havsörnarna bygger bon och lägger ägg.

Man borde inte heller berätta om sina iakttagelser vidare till någon annan än markägaren för att undvika havsörnsturism.

Nyfikna i närheten av boen gör att häckningarna är dömda att misslyckas.