Hoppa till huvudinnehåll

Lappträsk drar åt svångremmen

kommunalgården i lappträsk
Kommunpolitikerna i Lappträsk har en rad frågor att ta ställning till under hösten. kommunalgården i lappträsk Bild: YLE/Stefan Härus kommunalgården

Det första steget för verksamhetsåret 2015-2016 i Lappträsk är att ta ställning till budgeten. Målet är att upprätthålla en god service i kommunen, men utrymme för större investeringar finns inte.

Äldreomsorg, skolor och nya invånare hör till utmaningarna i Lappträsk inför det kommande verksamhetsåret. Det första Lappträskpolitikerna kommer att göra är att ta itu med budgeten.

- Vi vill ge våra kommuninvånare en så bra service som möjligt med de medel som finns till förfogande. Men litet osäkerhet finns det i luften eftersom vi ännu inte vet vilken hur stora statsandelarna blir, säger Christina Mickos, ordförande för kommunfullmäktige (SFP).

Satsar på äldreomsorg

Mickos säger att kommunen är beredd att hålla åt svångremmen och att det inte finns utrymme för desto större investeringar och byggen.

Det man kommer att satsa på är att utveckla äldreomsorgen. På äldreboendet Tallmogården kommer flera platser att omvandlas till ett intensifierat stödboende.

Christina Mickos, SFP, Lappträsk, kandidat i riksdagsvalet 2015.
Äldreomsorg hör till satsningarna under hösten säger Christina Mickos. Christina Mickos, SFP, Lappträsk, kandidat i riksdagsvalet 2015. Bild: Yle christina mickos

- Antalet direkta anstaltplatser minskar, vilket betyder att vi kommer att satsa mycket på den öppna vården.

Målet är att de äldre i Lappträsk ska kunna få vård i sin hemkommun. Mickos poängterar att äldre personer idag är allt friskare och att flera klarar sig med vård i det egna hemmet.

- Dessutom kan man ha mycket att ge samhället fastän man är över 65.

Nya invånare viktiga

Fastän det förra året dog fler personer än det föddes i Lappträsk och flera invånare blir allt äldre säger Mickos att befolkningsprognosen det här året ser bra ut. Det har fötts flera barn i år och i en liten kommun är varje tillökning viktig.

Vad gäller utmaningarna att locka nya invånare till Lappträsk måste en god infrastruktur ligga som grund. Konkret betyder det att man måste satsa på skolor och daghem för att också barnfamiljer ska lockas till kommunen.

- Den andra utmaningen är ju marknadsföringen, både till privatpersoner och företag.

Oklart med skolcentret i Porlom

Det finska skolcentret i Porlom, som stängdes på grund av fuktskador, står nu tomt och i det här skedet finns inga beslut på vad man ska göra med fastigheten.

- Det kommer vi också att ta ställning till under hösten. Att riva byggnaden är inte helt okomplicerat. Ett alternativ kunde vara att utnyttja de delar som inte är fuktskadade.

Kommunfusioner inte på tapeten just nu

När det kommer till Lappträsk framtid och kommunsammanslagningar är diskussionen i nuläget lagd på is.

- Vi fattade ju beslutet att vi inte kommer att gå ihop med någon när fusionsutredningarna gjordes. Men vid behov kan diskussionen tas upp på nytt.

Sådana behov kunde vara ekonomiska skäl eller ny lagstiftning.

Enligt Christina Mickos finns det inga större schismer i Lappträsk trots att kommunfusionsfrågan delar åsikterna också i fullmäktige.

Läs också