Hoppa till huvudinnehåll

Markanvändningsavtal om Billnäs bruk tar form

Byggnader i Billnäs bruk sedda genom ett stängselnät. Höstlöv.
Billnäs bruk stängdes ner ifjol på grund av att planeringen av området enligt bruksägaren Olli Muurainen hade stagnerat. Byggnader i Billnäs bruk sedda genom ett stängselnät. Höstlöv. Bild: Yle/ Pia Santonen bomma igen

Avtalet mellan Raseborgs stad och aktiebolaget Billnäs Samlade Verk slår bland annat fast att markägaren ska delta i planeringskostnaderna för högst 90 000 euro. Det är helt i linje med tidigare intentionsavtal mellan staden och bolaget.

Det är bolaget med affärsmannen Olli Muurainen i spetsen som planerar omfattande hotell- och kongressverksamhet i det gamla bruket i Billnäs.

Planeringen av området har varit en utdragen process då invånare, staden och myndigheterna har fått säga sitt om hur man kan utveckla, men samtidigt bevara den värdefulla kulturmiljön.

Både detaljplaneändring och markanvändningsavtal behövs

Det senaste förslaget till detaljplaneändring har varit framme till påseende under maj och juni.

Planläggningsnämnden tar för sin del ställning till det senaste förslaget till detaljplan för området i dag, onsdag (19.8).

I sista hand är det stadsfullmäktige som ska godkänna detaljplanen.

Billnäs bruk
Olli Muurainen riggade ifjol höstas upp en jättelik digital klocka i bruket. Klockan räknar sekunder, minuter, timmar och till och med år tills Billnäs bruk kan öppnas igen. Billnäs bruk Bild: Yle / Ann-Charlotte Åkerholm billnäs

För att detaljplanen och därmed Olli Muurainens planer ska kunna genomföras måste det ändå finnas ett godkänt markanvändningsavtal mellan parterna.

Detaljplanen och markanvändningsavtalet görs alltså upp parallellt.

Samhällstekniska nämnden i Raseborg godkände i går (18.8) markanvändningsavtalet mellan staden och bolaget Billnäs Samlade Verk.

Avtalet går nu vidare till stadsstyrelsen.

Markanvändningsavtalet måste förhandlas på nytt ifall det dröjer mer än tre år tills själva detaljplanen för området godkänns.

Det samma gäller ifall planen förändras drastiskt på grund av till exempel ett besvär

Många detaljer

I markanvändningsavtalet bestäms bland annat att staden ska få gatuområdena i planen då de förverkligas.

Det betyder att staden sedan ansvarar för gatuunderhållet. Raseborg ansvarar också för gång- och cykellederna, gatubelysningen och parker med planteringar.

Markägaren ska delta i kostnaderna för markplaneringen med maximalt 90 000 euro.

Efter att detaljplanen för bruket har trätt i kraft måste markägaren inom tre månader betala en markanvändningsavgift på omkring 70 000 euro till staden. Den exakta summan klarnar senare.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland