Hoppa till huvudinnehåll

Billigast med ett svenskt gymnasium i Västnyland

Ekenäs gymnasium, Karis-Billnäs gymnasium, Virkby gymnasium och Hangö gymnasium
De svenska gymnasierna skulle koncentreras till Raseborg. Ekenäs gymnasium, Karis-Billnäs gymnasium, Virkby gymnasium och Hangö gymnasium Bild: Yle virkby gymnasium,Ekenäs

Ett svenskt och ett finskt gymnasium i Västnyland skulle spara in mest pengar. Det framgår i en rapport som presenterades i dag.

Utredningen är beställd av Hangö, Raseborg, Lojo och Högfors. Meningen är att hitta olika alternativ för hur gymnasieutbildningen kan arrangeras så bra och så billigt som möjligt.

Totalt fyra modeller presenteras i utredningen.

Svenska gymnasiet i Raseborg

Det mest radikala scenariot utgår från en kraftig centralisering. Det innebär att det enbart skulle finnas två gymnasier i de fyra städerna.

Det svenska gymnasiet skulle placeras i Raseborg och det finska i Lojo. Samtidigt skulle det vara möjligt att studera på distans på svenska i Hangö och på finska i Hangö, Karis och Högfors.

Den här modellen innebär en besparingspotential på 1 300 000 euro per år.

Uppdelning enligt språk

Scenariot där gymnasieskolorna centraliseras på språklig grund innebär också att alla svenska gymnasier koncentreras till Raseborg.

På finskt håll skulle det finnas gymnasieutbildning i Lojo, Karis och Högfors. Den här modellen innebär en besparingspotential på totalt 900 000 euro per år.

Virkby gymnasium ihop med Karis-Billnäs gymnasium

Scenariot där en lätt gallring tillämpas innebär att Virkby gymnasium slås samman med Karis-Billnäs gymnasium. I senare skede kunde också Ekenäs gymnasium ingå i en gemensam gymnasieskola som placeras någonstans i Raseborg. Den här modellen skulle spara in närmare 500 000 euro per år.

Källhagens skola och Virkby gymnasium i Lojo.
Vikrby gymnasium. Källhagens skola och Virkby gymnasium i Lojo. Bild: Yle/Robin Lindberg virkby gymnasium
Om inga åtgärder görs blir besparingarna lika med noll konstateras det i rapporten.

Politisk vilja saknas

Raseborgs bildningsdirektör Robert Nyman tror inte att det är en orealistisk lösning att slå ihop alla svenska gymnasier.

- Ur min synvinkel skulle det vara helt möjligt att göra det, men jag tror inte att det finns den politiska viljan i hela regionen.

Robert Nyman.
Robert Nyman. Robert Nyman. Bild: Yle/Minna Almark robert nyman

Pengar eller samarbete

Enligt Nyman är gymnasieutbildningen i de befintliga gymnasierna bra för tillfället. Samtidigt är det ett faktum att gymnasieundervisningen hela tiden blir dyrare för kommunerna på grund av både sjunkande statsandelar och elevantal.

- Utmaningen är hur vi ska kunna garantera finansieringen av gymnasieutbildningen. Antingen måste det fattas ett beslut om att undervisningen får kosta eller så måste vi samarbeta över kommungränserna.

I Raseborg är alla tre gymnasier rätt små och det innebär att antalet elever i de olika undervisningsgrupperna i snitt blir för lågt. Det betyder att kostnaderna per elev blir höga.

Dyrast i Hangö

Bland de svenska gymnasierna är utbildningen per elev dyrast i Hangö gymnasium där varje elev kostade drygt 12 000 euro år 2014. I Virkby gymnasium kostade varje elev närmare 9 900 euro, medan kostnaderna i Ekenäs gymnasium var drygt 7 900 och i Karis-Billnäs gymnasium närmare 7 400.

exteriör hangö gymnasium
Eleverna i Hangö gymnasium kostar mest bland de svenska gymnasieskolorna. exteriör hangö gymnasium Bild: Yle/Monica Slotte hangö gymnasium
Karl-Erik Gustafsson är bildningschef i Hangö och han ger inte mycket för idén att slå samman alla gymnasier till ett enda.

Han anser att det är livsviktigt att gymnasieutbildningen fortsätter i Hangö eftersom där inte finns någon annan utbildning på andra stadiet. Dessutom har gymnasiepersonalen en stor betydelse för undervisningen i grundskolan.

- Om gymnasierna inte finns kvar kommer invånarantalet i Hangö att minska ytterligare, konstaterar han.

Distansstudier fungerar inte

Gustafsson tror inte att det fungerar speciellt bra att studera på distans. Enligt honom måste man komma ihåg att gymnasiet fortfarande till stor del handlar om allmänbildande utbildning.

Karl-Erik Gustafsson.
Karl-Erik Gustafsson. Karl-Erik Gustafsson. Bild: Yle/Minna Almark karl-erik gustafsson
- Hur ska man kunna stöda och ge mera hjälp när det gäller det sociala, frågar han. Jag tror nog mest på den traditionsenliga modellen.

Hans recept på kostnadseffektivare gymnasieutbildning är fördjupat samarbete över kommungränserna. Bland annat vill han se vilka möjligheter digitaliseringen för med sig.

Virkby gymnasium kan bli filial

Katri Kalske, som är Lojos bildningsdirektör, säger att rapporten i sig inte innebär några överraskningar. Enligt henne är förslaget med ett svenskt och ett finskt gymnasium rätt orealistiskt på kort sikt.

- Men vi måste göra mer än enbart samarbeta, konstaterar hon.

Lojopolitikerna har varit rätt eniga om att det ska finnas gymnasieutbildning på både svenska och finska i Lojo.

- Men vi måste utreda vem som ordnar utbildningen, säger Katri Kalske.

Katri Kalske.
Katri Kalske. Katri Kalske. Bild: Yle/Minna Almark bildningsdirektör katri kalske i lojo
Enligt henne kunde Virkby gymnasium till exempel vara ett slags filial till Karis-Billnäs gymnasium i framtiden.

- Men det betyder också att Raseborg måste vilja samarbeta med oss.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland