Hoppa till huvudinnehåll

Ekenäs får familjehem för flyktingbarn

Marina och dottern Valentina Grönroos utanför det blivande familjehemmet för flyktingbarn i Ekenäs, Casablanca.
Marina och dottern Valentina Grönroos utanför det blivande familjehemmet för flyktingbarn i Ekenäs, Casablanca. Marina och dottern Valentina Grönroos utanför det blivande familjehemmet för flyktingbarn i Ekenäs, Casablanca. Bild: Yle/Robin Lindberg marina grönroos,Raseborg,Ekenäs

I juni 2016 öppnar ett privat familjehem för flyktingbarn som har kommit ensamma till Finland och beviljats asyl. Andelslaget Casablanca i Formanshagen i Ekenäs är ett nytt koncept där barnen blir delägare i andelslaget och får bo i hemmet så länge de vill.

I familjehemmet är tanken att invandrare ska hjälpa invandrare, berättar Marina Grönroos, som har utvecklat konceptet tillsammans med olika kontakter.

- Det ska inte bara fungera kliniskt och tekniskt, utan vara ett hem där de som tar emot barnen blir som deras storasystrar och mamma och pappa och har erfarenhet av motsvarande flyktingläger och livserfarenhet av att bli av med allt – sitt hem och sin trygghet.

Då kan man förstå varandra och mötas på en annan nivå, säger hon.

Dotterns dröm blir verklighet

Marina Grönroos har en bakgrund bland annat inom internationella organisationer utomlands och som koordinator och utvecklare på samkommunen Kårkulla. Hon har alltid velat ha en mångkulturell familj och bo i Finland. Det har hon nu. Mannen är same från Enare och de adopterade döttrarna är från Rumänien och Colombia. Dottern Valentina som har bott sju år i ett rumänskt barnhem, får snart se sin dröm förverkligad.

Familjehemmet Casablanca.
Casablanca renoveras för tillfället. Familjehemmet Casablanca. Bild: Yle/Robin Lindberg familjehem,Raseborg

- Ända sedan liten har hon velat hjälpa andra som har det svårt.

Ny modell att kopiera

Familjehemmet Casablanca tar emot mellan sex och tio flyktingbarn i åldern 13 till 15 år, som har kommit till Finland utan föräldrar eller andra följeslagare. Casablanca är ett andelslag, som också kommer att hjälpa invandrare som på olika håll i landet och i världen vill starta upp likadana andelslag.

Konceptet är nytt i Europa, kanske i hela världen.

- Jag är stolt över att Finland kan vara en förebild internationellt med en ny modell där vi specialiserar oss på de allra sköraste och mest behövande, säger Marina Grönroos.

- Vi har både gudfäder, gudmödrar, stödjare och nätverk på flera olika nivåer, både på president- och ministernivå, och i internationella organisationer.

Familjehemmet Casablanca.
Familjehemmet Casablanca. Bild: Yle/Robin Lindberg familjehem,Raseborg

Team av invandrare jobbar

Förutom familjen kommer också andra att arbeta i Casablanca. Det är frågan om ett team av invandrare i Västnyland.

På heltid kommer mellan fyra och fem personer att få arbete i Casablanca.

Dessutom kommer psykologer, terapeuter och andra experter kontinuerligt att arbeta med både personalen och barnen.

Ny identitetsförstärkande metod

”Rötter och vingar” kommer att bli en ny metod. Den byggs upp med hjälp av experter och en viktig ingrediens är att dela sina upplevelser med andra genom att berätta dem.

Man talar om identitetsförstärkande berättande. Därtill ingår samtalsterapi.

- Det kommer att bli en förstärkande och helande metod, berättar Grönroos.

Familjehemmet Casablanca.
Köket har redan renoverats. Familjehemmet Casablanca. Bild: Yle/Robin Lindberg familjehem,Raseborg

Ekonomin ordnad

Ekonomin går ihop säger Grönroos, och berättar att 40 procent av pengarna kommer från Närings-, trafik- och miljöcentralen, 50 procent från en EU-fond och 10 procent från privata fonder som donerar pengar till Casablanca. EU-pengarna är beviljade för tre år.

Huset har tidigare varit ett Kårkullaboende. Huset renoveras för tillfället och ska bli ett vitt hus med blåa detaljer.

Som koordinator för Casablanca fungerar Ekenäsbon och merkonomen Midiya Zahir, som kom som flykting till Finland från Kurdistan som barn.

I Los Angeles i USA finns ett hem som påminner om detta, men det är inte samma koncept. Grönroos fick veta om det här hemmet då planerna för Casablanca var klara. Det hemmet heter Casa Libre och det planeras ett samarbete mellan Casablanca i Ekenäs och hemmet i Los Angeles, som förestås av en finländsk kvinna och en colombiansk man.

Kurdistans representation till Ekenäs?

Det finns långgående planer på att det blivande familjehemmet Casablanca i Ekenäs skulle blir Kurdistans representation i Finland.

I de flesta europeiska länder finns en representation från Kurdistan men inte i Finland.

Från Kurdistans president- och ministernivå är det här så gott som klart, berättar Marina Grönroos.

- Men ärendet ligger för tillfället på vår utrikesministers bord.

I praktiken skulle det här betyda att Casablanca sköter all koordination och representation mellan Kurdistan och Finland.

Alla möten skulle ordnas på Casablanca.

Grönroos utgår från att saken avgörs i år.