Hoppa till huvudinnehåll

Överskott i den kommunala ekonomin i Pedersöre

Kommungården i Pedersöre
Arkivbild: Pedersöre kommungård Kommungården i Pedersöre Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist pedersöre kommungård

Pedersöre siktar på ett överskott i år och nästa år. Kommunstyrelsen ska också ta ställning till ett stort integrationsprojekt.

I fjol redovisade kommunen ett överskott om 2,8 miljoner euro. Det goda resultatet berodde dels på att inkomsterna blev större än beräknat och dels på lägre kostnader.

Resultatprognosen för 2015 visar ett litet överskott. Om allt går enligt planerna kommer budgeten för 2016 att spikas till ett litet överskott på 0,15 miljoner.

Kommunstyrelsen diskuterar budgetramen på måndag kväll.

Styrelsen ska också ta ställning till ett integrationsprojekt som går under namnet "En bra start i Österbotten".

Jakobstad och kringliggande kommuner har tillsammans med flera andra aktörer lämnat in en ansökan för ett tre-årigt projekt

Syftet är att utveckla den inledande fasen i integrationsarbetet och utveckla verksamhetsmodeller som befrämjar integrering. Projektet startar 2016.

Totalkostnaden för projektet uppgår till 282 600 euro. Självfinansieringsandelen utgör 25 procent och baserar sig på antalet invånare i respektive kommun.

För Pedersöres del betyder det totalt 15 600 euro.

Förslaget är att styrelsen ger grönt ljus för projektet.

Integrationsarbetet i Jakobstadsnejden ska dessutom få en tydligare organisation och bli en fristående enhet.

I den föreslagna modellen fungerar Jakobstad som upprätthållare. I integrationsarbetet deltar också Pedersöre, Nykarleby, Larsmo och Kronoby.

Kommundirektörens förslag är att den nya modellen godkänns.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten