Hoppa till huvudinnehåll

Psykoterapi för unga erbjuds snart via nätet

En man söker information om depression på nätet.
Datorn kan i framtiden bli ett hjälpmedel för dem som lider av depression. En man söker information om depression på nätet. Bild: Newscast Online depressionsforskning

Yle skrev tidigare om hur svenskspråkiga psykoterapeuter inte utbildats på tio år och därför kan komma att bli en bristvara i framtiden. Utbudet av terapi på svenska ska däremot utvidgas när Folkhälsan så småningom ska införa nätterapi för unga.

Psykoterapi via internet är en ny form av terapi som Folkhälsan för tillfället håller på att undersöka. Anna Simonsen som är chef för Folkhälsans medicinska verksamhet medger att det är en kontroversiell metod.

- När jag hörde om den första gången reste sig nästan nackhåren på mig, det låter så skrämmande och annorlunda att utföra terapi på internet. Men när jag satte mig in i det insåg jag att det är något som passar Svenskfinland väldigt bra.

Nätterapi går i stora drag till på följande sätt. Den unga träffar först en psykiater, eller på en del ställen en psykolog, varefter man avgör om nätterapin passar den unga. Terapiformen ska passa både individen och diagnosen.

- Man har med hjälpa av vetenskapliga undersökningar kunnat konstatera att en hel del av de vanliga diagnoserna för unga kan hjälpas med nätterapi, säger Anna Simonsen.

Efter mötet med en psykiater får den unga sedan tillgång till individuell terapi, ofta kognitiv psykoterapi som är en kortvarig terapivariant - allt från sex sessioner, där en session kan vara en vecka, till tolv sessioner.

I terapin ingår olika tester och den unga följs upp regelbundet genom bland annat dagboksföring och frågeställningar över internet. Psykologen i andra ändan reagerar med kommentarer eller vid behov, ett telefonsamtal.

Efter att programmet är slutfört träffar den unga igen en läkare eller psykolog och genomgår nya tester för att avgöra om terapin varit till hjälp, eller om det finns vidare behov av traditionell terapi där den unga istället träffar en terapeut.

Billigare alternativ

De psykoterapeuter som utför nätterapi ska vara inriktade på kognitiv psykoterapi. Under terapin har den unga kontakt med en och samma psykoterapeut.

I sådana fall där den ordinära terapeuten av en eller annan orsak inte är på plats och ersätts av en vikarierande terapeut, finns ett system där vissa svar automatiskt utlöser varningssignaler. Då vet också den vikarierande psykoterapeuten, som annars kanske inte är fullt så insatt i den unga som den ordinära, att ett telefonsamtal eller mer direkt kontakt behövs.

Anna Simonsen kan inte säga exakt när Folkhälsan kommer att ta i bruk den här formen av terapi, men hon antar att den är i full gång redan nästa år.

- Men då inte för alla diagnosgrupper, terapin måste alltid tas i bruk via enskilda diagnosgrupper.

Priset för psykoterapi via internet kommer antagligen vara mycket billigare än traditionell psykoterapi. I och med att den åtminstone i år är understödd av välgörare uppskattar Simonsen att terapin kan erbjudas "mer eller mindre gratis".

Lågtröskelmottagningar för unga

I Åbo finns cirka sex svenskspråkiga psykoterapeuter som jobbar privat. Folkhälsan fungerar oftast som en tredje sektors producent som också erbjuder privata tjänster. Psykoterapi kostar ofta en hel del, men stöd kan sökas från FPA.

Vid Folkhälsans ungdomsmottagning i Åbo och Pargas är resurserna för psykoterapi knappa. Där erbjuds för tillfället främst psykologstödsamtal för unga och familjer. Stödsamtalen hålla 10-15 gånger och är en betydligt mildare variant av terapisamtal.

Folkhälsans ungdomsmottagning har också så kallade lågtröskelmottagningar där unga kan komma in utan tidsbeställning för att prata om vad som helst, och den tjänsten är gratis.

I startgroparna har ungdomsmottagningen i Åbotrakten en småskalig psykoterapiverksamhet. I praktiken betyder det att Folkhälsan har en kognitiv beteendeterapeut och en familjeterapeut på plats endast en kväll i veckan i Pargas, och en kväll i Åbo. De två terapeuterna är egenföretagare och alltså inte anställda på Folkhälsan. Ungdomsmottagningen i Pargas och Åbo håller därför som bäst på att försöka rekrytera en egen psykoterapeut.

Ojämnt utbud på svenska

Folkhälsan har ungdomsmottagningar i Åbo, Pargas, Helsingfors, Vasa samt en liten mottagning på Åland. Av dem erbjuder alla någon form av psykoterapi, om än i liten skala.

Anna Simonsen kallar psykoterapibehovet en växande trend, och menar att utbudet av psykoterapi på svenska överlag är väldigt ojämnt i Finland.

- Att tala om de svåraste sakerna på något annat än ditt modersmål är jättejobbigt. All psykoterapi går in på djupet, och då det är viktigt att få tala det språk man känner sig trygg i. Det är tragiskt att höra till dem som växer upp någonstans där det inte finns tillgängligt på modersmålet, det är alldeles förskräckligt, säger Simonsen.

Hon får medhåll av psykoterapeut Lilian Wikström som driver en privat klinik i Åbo sedan sju år, men som tidigare jobbade på Folkhälsan. Wikström ger psykoterapi på båda språken men säger att hon jobbar allt mer på sitt modersmål.

- Behovet av svenskspråkig psykoterapi är betydligt större.

Följande diagnoser lämpar sig för nätterapi:
Depression
Social fobi
Paniksyndrom
Magproblem
Sömnproblem
Hälsoångest
Tvångssyndrom

Diagnoser som enligt Anna Simonsen inte lämpar sig för nätterapi är bland annat grav depression och psykos. I sådana fall ska den unga få psykoterapi på det mer traditionella sättet där klient och psykoterapeut möts.

Text: Alexandra Granberg

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland