Hoppa till huvudinnehåll

Regeringen tummar på semesterrätten

Jari Lindström
Jari Lindström Bild: Yle jari lindström

Justitie- och arbetsminister Jari Lindström (Sannf) har tillsatt två arbetsgrupper för att bereda ändringar i dels semesterlagen och dels arbetsavtalslagen.

Semesterrätten stramas åt redan nästa år, skriver Kauppalehti.

Beredningen av semesterreformen inleds redan denna vecka vid Arbets- och näringsministeriet och riksdagen får ta ställning till förslaget senare i höst.

Karensvecka under semestern

De arbetstagare som har full semesterrätt på fem veckor får efter ändringen vara sjuka i sex dagar under semestern innan de är berättigade till kompenserade semesterdagar.

För närvarande kan en anställd som insjuknar på semestern senarelägga semestern från och med första sjukdagen.

De som är på moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet kan härefter tjäna in semester under högst sex månaders tid. Som det är nu påverkas semesterrätten inte av ledigheterna.

Övriga åtstramningar gäller provanställning som förlängs från nuvarande fyra månader samt visstidsanställningar, där arbetsgivaren inte längre behöver motivera varför någon är anställd på visstid om kontraktet löper på mindre än ett år.

Arbetsgivaren behöver inte heller i lika hög grad som tidigare ta tillbaka tidigare uppsagda anställda.

I gengäld har regeringen lovat att förbättra omställningsskyddet för uppsagda.