Hoppa till huvudinnehåll

Allt mer vård ges utanför Österbotten

Arkivbild. Bild: Yle/Matti Palmu skötare

Vasa sjukvårdsdistrikt betalar allt större summor för vård av patienter utanför distriktet. Över 20 miljoner euro betalade sjukvårdsdistriktet under årets första sju månader för vård i andra inrättningar.

Kostnadsökningen är stor, 25 procent eller drygt 4 miljoner euro ökade kostnaderna för vård i andra inrättningar bara under årets sju första månader.

En av orsakerna är att då förlossningarna och jouroperationerna vid Jakobstads sjukhus lades ner, har merparten av patientströmmarna gått till Mellersta Österbottens centralsjukhus. Bara en tredjedel har sökt sig till Vasa centralsjukhus.

Kommunerna i norr står nu för nära hälften av kostnadsökningen på drygt 4 miljoner euro.

Merparten av fakturorna från andra vårddistrikt kommer ändå från Tammerfors universitetssjukhus, även om användningen av vården i Åbo ökar.

Styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt ska nu diskutera hur man kan påverka de ökande kostnaderna. Frågan är vad det lönar sig att behandla i Vasa sjukvårdsdistrikt?

Chefsläkarens svar i beredningen är att det handlar om två patientgrupper. De som kan vårdas kostnadseffektivt och patienter som sysselsätter de specialister som behövs för att upprätthålla jourberedskap.

På måndag diskuterar styrelsen omfattningen av vård på andra inrättningar och förslaget är att klinikgrupperna ska vara återhållsamma, men inom ramen för vårdpraxis.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten