Hoppa till huvudinnehåll

Nya riktvärden för buller från vindkraft

Några vindkraftsmöllor i rader vid tunnelbygget under Fehmarns belt
Några vindkraftsmöllor i rader vid tunnelbygget under Fehmarns belt Bild: Bengt Östling/YLE danmark

Statsrådet skärper riktvärdena för buller från vindkraftverk. Dagtid går gränsen vid 45 decibel.

I den nya förordningen är riktvärdet för vindkraftsbuller nära bebyggelse 45 decibel dagtid och 40 decibel nattetid.

De nya riktvärdena ska säkerställa att vindkraftverken inte byggs så nära bebyggelse att bullret orsakar hälsoolägenheter. De ska dessutom göra det lättare för kommunerna att planera markanvändningen.

Enligt Finlands klimat- och energistrategi ska det bli betydligt vanligare med vindkraft, men hittills har man ofta tillämpat bullerregler från 1992 när man har diskuterat vindkraft.

Dagens förordning gäller inte de vindkraftverk som redan har miljötillstånd eller bygglov.