Hoppa till huvudinnehåll

Korta sjukledigheter blir dyra för Raseborg

Sjukhusbädd.
Grundtrygghetens budgetöverskridning uppgår till tre miljoner euro. Sjukhusbädd. Bild: Yle/Lotta Sundström neutral sjukhusbild

Specialsjukvården och de korta sjukledigheterna är de största bovarna till grundtrygghetens budgetöverskridningar i Raseborg. Det säger Karl von Smitten (SFP), grundtrygghetsnämndens ordförande i Raseborg.

Budgetdisciplinen ska bli bättre och till exempel befogenheterna att ta in vikarier ska ses över.

Prognosen för grundtrygghetens budget i Raseborg förutspår en överskridning på dryga tre miljoner euro för i år. Största delen av överskridningen orsakas av specialsjukvården som det enligt Karl von Smitten är omöjligt att göra någonting åt.

Det är ändå möjligt att spara 700 000 euro inom åldringsvården, anstaltsvården och hemvården, säger von Smitten.

Den inbesparingen ska göras bland annat genom en bättre budgetdisciplin och bättre atmosfär på arbetsplatserna inom sjukvården.

- De korta sjukledigheterna är ett stort problem inom sjukvården i Raseborg.

Det gäller åkommor som kanske inte alla gånger skulle kräva sjukfrånvaro. Det handlar om två eller tre dagar långa frånvaron.

Dålig stämning gör att folk sjukskriver sig

Karl von Smitten säger att de korta sjukledigheterna bland annat har med arbetsmiljön att göra.

Han tror att människor som inte känner sig viktiga i sina jobb stanna lättare hemma än till exempel sådana som jobbar i par.

- De som jobbar i större grupper känner lättare att de kan stanna hemma, frånvaron försvårar inte arbetsdagen för arbetskamraterna.

Korta sjukledigheter blir dyra

Vårdare som jobbar i par känner sig viktigare och stannar inte lika lätt hemma, enligt von Smitten

- De tycker att de verkligen behövs och stannar därför inte alltför lätt hemma.

De korta sjukledigheterna blir väldigt dyra, säger han.

Vården ska inte lida

De olika förmännen är i nyckelposition när grundtryggheten i Raseborg ska spara in pengar, säger grundtrygghetsnämndens ordförande.

Inköp av tjänster och material ska också minskas ytterligare.

- Vården ska ändå inte lida på något sätt. Det är vissa andra inköp som minskas.

Befogenheterna att ta in vikarier ska också ses över, säger von Smitten.

- Problemet är ju att det i de här arbetsskiften måste finnas ett visst antal människor. Då någon blir borta måste en ersättare kallas in och det blir en stor utgift.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland