Hoppa till huvudinnehåll

Arcada vill återuppta samtal med Novia

Henrik Wolff är rektor för Arcada.
Mindre anslag och digitaliseringen förändrar läget snabbt nu, säger Henrik Wolff. Henrik Wolff är rektor för Arcada. Bild: Yle/Anna Savonius rektor henrik wolff

Yrkeshögskolan Arcada bjuder in Novia, Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi till nya samtal. Kalla dem samarbetssamtal eller fusionssamtal, säger rektor Henrik Wolff men det vore viktigt att komma igång nu. Läget har förändrats helt under de senaste åren.

- Anslagen för yrkeshögskolorna minskar och digitaliseringen påverkar allas verklighet på ännu oanade sätt, säger Wolff. Vi behöver samarbeta nu, mer än någonsin.

- Vi på Arcada väntar på snabba åtgärder från Novias sida. Samtidigt inser vi att Yrkeshögskolan Novias nya ledning vill sätta sig in i situationen, säger Wolff vidare.

- Läget är ändå helt annorlunda än för två år sedan då Arcada och Novia förde officiella förhandlingar senast.

Arcada ligger vid Arabiastranden i Helsingfors. Bild: YLE/ Rose-Marie Sundström arcada

Skulle gagna alla parter

Enligt Wolff skulle snabba resultat gagna både studerande, regioner och högskolorna själva.

- Jag skulle hoppas att samtalen kunde inledas innan andra tråkiga beslut måste fattas, till exempel att stänga enheter, säger han vidare.

Förhandlingar mellan yrkeshögskolorna har inte förekommit på två år men visst har diskussioner förts kring olika möjligheter enligt Wolff.

Novias flagga på Brändö i Vasa.
Initiativet bör komma från Novia, anser Arcadas Wolff. Novias flagga på Brändö i Vasa. Bild: YLE/ Marcus Lillkvist yrkeshögskolan novia

Han bedömer också att trycket att komma fram till någon form av överenskommelse är stort.

- Bollen är hos Novia och den nya ledningen verkar sätta sig in i problematiken nu. Arcada har sagt hur vi ser på saken. Vi kan säkert vänta oss någon form av kontakt därifrån så småningom.

Ny ledning vid Novia

Bolaget som upprätthåller Yrkeshögskolan Novia bytte i somras ut sin styrelseordförande. Ny styrelseordförande är styrelseproffset K-G Bergh. Varken han eller Novias rektor Örjan Andersson ville kommentera eventuella fusionssamtal med Arcada.

- Jag kommenterar när jag har något att berätta, meddelar Bergh.

Andra alternativ finns också

Om fusionen med Novia inte blir av måste Arcada se sig om efter andra alternativ.

- Jag tänker då på utökat samarbete med Svenska Handelshögskolan, Hanken och Helsingfors Universitet.

Wolff föredrar ändå en fusion med Novia, den skulle passa bäst ur många olika synvinklar, säger han.

- Vi har en klar fördel av att handla snabbt nu. Med tiden blir vi fler om budet.

Sparkraven märks

Sparkraven vid yrkeshögskolan Arcada märks också bland de studerande, särskilt inom utbildningar som kostar mera, till exempel inom medieutbildning.

- Vi har tvingats avstå från större projekt, säger studentkårens ordförande Ida Julin, som studerar till medianom.

Ida Julin är ordförande för studentkåren vid Arcada.
Studentkårens ordförande Ida Julin är bekymrad. Ida Julin är ordförande för studentkåren vid Arcada. Bild: Yle/Anna Savonius ordförande för studentkåren vid arcada

De som är mer insatta i studielivet och arbetar med de här frågorna märker nog förändringarna, som sparkraven har inneburit.

- Med större grupper behövs mindre personal och då blir det svårare att kommunicera med lärarna, säger hon vidare.

Julin betonar att en examen kostar pengar, oberoende vilken utbildning det gäller och nedskärningarna kommer troligen kännas på flera avdelningar.

- Jag vet att skolans personal jobbar hårt för att göra denna övergång så smärtfri som möjligt och detta är vi såklart tacksamma för.

- Vår utbildning är lika viktig för lärarna som den är för oss.

Hon undrar också hur framtiden ser ut.

- Leder det till sämre utbildning, vi börjar på topp och kommer ut med betyg som visar att det inte är riktigt som det ska, frågorna är många.

Bettina Brantberg är lektor för det sociala området vid Arcada
Bettina Brantberg är bekymrad över hur lärarna orkar. Bettina Brantberg är lektor för det sociala området vid Arcada Bild: Yle/Anna Savonius lektor för det sociala området vid arcada

Lärarna har svårt att utveckla pedagogiken

Lärarna borde i rådande läge ha tid att utveckla pedagogiken mer, då undervisningsgrupperna växer. Kvaliteten får inte lida.

- Resurser dras in och vi tvingas jobba mer på samma tid, det krävs färre undervisningstimmar för en studiepoäng, kommenterar lektorn för det sociala området Bettina Brantberg.

Hon betonar också vikten av studenternas känsla av att de får det stöd de behöver för att må bra och inte falla ut.

- Dessutom känner jag oro för den undervisande personalens ork.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes