Hoppa till huvudinnehåll

Billnäsplanen godkändes

Billnäs bruk.
Muurainen har en räknare i bruket som visar hur många dagar bruket har stått orört då han anser att planeringen framskrider för långsamt. Billnäs bruk. Bild: Yle/Minna Almark bruksmiljö,Raseborg

Raseborgs stadsfullmäktige godkände detaljplanen för Billnäs bruk på måndagskvällen (31.8) med rösterna 35-7 (en frånvarande). Det betyder att det för stadens del nu är grönt ljus för Olli Muurainen att förverkliga sina planer i bruket.

Planeringen av det anrika bruket i Billnäs har varit en lång process. Så sent som för ett par veckor sedan signalerade affärsmannen Olli Muurainen att det inte går att förverkliga hans planer på ett hotell- och kongresscenter i bruket med den plan som planläggningsnämnden godkände.

Raseborgs stadsstyrelse godkände ändå för en vecka sedan ändringar i planen som Olli Muurainen och hans företag Hjärnbruket kan godta.

En karta över detaljplanen för Billnäs bruk i Raseborg.
Detaljplan för Billnäs bruk. En karta över detaljplanen för Billnäs bruk i Raseborg. Bild: Raseborgs stad detaljplanen för billnäs bruk,Raseborg

Detaljplanen för Billnäs bruk i Raseborg.
Detaljplanen för Billnäs bruk. Detaljplanen för Billnäs bruk i Raseborg. Bild: Raseborgs stad karta över olli muurainens projekt i billnäs (del 2),Raseborg

I den nya planen får Olli Muurainen ny byggrätt utöver den befintliga byggrätten. Den nya byggrätten är omkring 13 000 kvadratmeter, säger stadsplaneringsarkitekt Simon Store.

I planen finns det totalt byggnadsrätt - befintlig och ny - på 45 000 kvadratmeter. Men den byggrätten innehåller alltså också andra områden än Olli Muurainens planer. Här finns bland annat byggnadsapotekets område.

En karta över Billnäs bruk. De lila ramarna visar hur mycket byggrätt det finns i den tidigare planen. I svart ram med röda siffror finns den byggrätt som kommer till genom den nya planen. Utöver detta får Muurainen ännu 1 700 kvadratmeter som inte syns p
De lila ramarna visar hur mycket byggrätt det finns i den tidigare planen. I svart ram med röda siffror finns den byggrätt som kommer till genom den nya planen. Utöver detta får Muurainen ännu 1 700 kvadratmeter som inte syns på den här bilden. En karta över Billnäs bruk. De lila ramarna visar hur mycket byggrätt det finns i den tidigare planen. I svart ram med röda siffror finns den byggrätt som kommer till genom den nya planen. Utöver detta får Muurainen ännu 1 700 kvadratmeter som inte syns p Bild: Raseborgs stad plan,Raseborg

Olli Muurainen och bolaget Fiskars har grälat om ett markområde som ingår i planen. Då den nya planen vinner laga kraft har Muurainen enligt Fastighetsbildningslagen rätt att lösa in markområdet oberoende av Fiskars protester, säger Store.

Varför denna brådska?

Miikka Soivio (Saml) var på fullmäktiges möte förundrad över den brådska han tyckt sig se de senaste dagarna.

- Det är bättre att ta det lugnt i stället för att vi har en besvärsrunda på kommande. Det har skett förändringar utan förklaringar efter att planläggningsnämnden behandlade ärendet.

Soivio föreslog att ärendet remitteras och det understöddes av Harry Yltävä (VF) och Petri Palin (Sannf).

Sven Holmberg (SFP) motsatte sig remissförslaget och förklarade att det är naturligt att beredningen ändras efter att ett ärende behandlats i planläggningsnämnden.

Holmberg är ordförande för nämnden.

Sex småhustomter är kvar

Petri Palin ansåg redan i planläggningsnämnden att de sex småhustomterna i kvarter 126 vid Forsbyvägen skulle strykas. Det skulle få förbli ett område med åker.

Han understöddes av Ira Donner (Gröna), men förslaget förlorade i ormöstningen.

Petri Palin (Sannf).
Petri Palin (Sannf). Petri Palin (Sannf). Bild: Yle/Marica Hildén Raseborg,raseborg fullmäktige 31.8.15

Ira Donner var ändå nöjd med att detaljplanen är godkänd.

- Jag hoppas att markägaren kan gå vidare med sina planer, det skulle bli ett uppsving för området. Jag ser egentligen inte några andra vettiga alternativ. Jag hoppas också att det betyder arbetsplatser och turister.

Ira Donner (Gröna).
Ira Donner (Grön). Ira Donner (Gröna). Bild: Yle/Marica Hildén raseborg fullmäktige 31.8.15,Raseborg

Luukkonen med från början till slut

Socialdemokraterna meddelade att de ställer sig enhälligt bakom detaljplanen. Kukka-Maaria Luukkonen är i dag socialdemokratisk beslutsfattare i Raseborg, då planearbetet inelddes 2007 var hon tjänsteman i Pojo. Hon beredde då ärendet till markanvändningssektionen.

Kukka-Maaria Luukkonen (SDP).
Kukka-Maaria Luukkonen (SDP). Kukka-Maaria Luukkonen (SDP). Bild: Yle/Marica Hildén raseborg fullmäktige 31.8.15,Raseborg

Luukkonen var glad över att ärendet fått ett slut.

- Processen har varit lång, men den senaste tiden har jag inte riktigt följt med då jag jobbat i Hangö.

Nu hoppas Luukkonen på turister och verksamhet i Billnäs bruk.

Förkasta allting

Kommunisten Peter Björklöf ville att hela ärendet förkastas, men det förslaget fick inget understöd.

Björklöf motiverade sitt förslag med att den gällande delgeneralplanen smäller högre än detaljplanen.

- Det sägs i förslaget till detaljplan att det ska byggas mycket litet nytt på området, men det är inte mycket litet nu, sade Björklöf.

Byggnadsvolymen mångdubblas i detaljplanen, anser Björklöf, och det stämmer inte med det som står i delgeneralplanen.

Han anser att delgeneralplanen borde ha ändrats först, på det sättet skulle det beslut fullmäktige fattade i går om detaljplanen ha stämt överens med delgeneralplanen.

Peter Björklöf anmälde avvikande åsikt till protokollet när det var klart att majoriteten röstade för ett godkännande av detaljplanen.

Hur många besvär?

Det är ändå oklart när Muurainen kan förverkliga sina planer i Billnäs eftersom det ännu är möjligt att besvära sig mot den plan som Raseborgs fullmäktige godkände.

Donner, Luukkonen och Björklöf gissar att det kommer att anföras besvär.

- Jag kommer inte att besvära mig, säger Björklöf, men jag tror att andra gör det.

Björklöf tror att det är mycket möjligt att besvären kommer att godkännas.

Artikeln uppdaterades på eftermiddagen 1.9 med kartor och uppgifter om hur många kvadratmeter Olli Muurainen får till i planen jämfört med nuvarande plan.