Hoppa till huvudinnehåll

HRT vill höja biljettpriset igen

Kortläsare på tåg
Priset för ett månadskort föreslås höjas med flera euro. Kortläsare på tåg Bild: YLE/Fred Wilén färdkort

Västmetron och ringbanan anstränger budgeten för Helsingforsregionens trafik som nu vill höja priset för månadsbiljetterna med flera euro.

Priset för månadsbiljetterna föreslås höjas med omkring sju procent, vilket betyder att en månadsbiljett inom Helsingfors skulle kosta 53 euro och en månadsbiljett för hela regionen nästan 105 euro.

Stadsstyrelsen i Helsingfors behandlar budgeten och verksamhetsplanen för Helsingforsregionens trafik på måndag.

Kontrollavgiften för de som blir fast för att åka utan biljett föreslås också höjas, från 80 euro till 100 euro.

Stadsplaneringsnämnden: Finns risk för att färre åker kollektivt

Utgifterna hos Helsingforsregionens trafik beräknas stiga med en tiondel nästa år, till nästan 670 miljoner euro. Utgiftsökningen beror till största delen på att västmetron tas i bruk nästa år, och att ringbanan då för första gången är i bruk hela året.

Hittills har ungefär hälften av HRT:s utgifter täckts av biljettintäkter och hälften täckts av kommunernas andel. HRT räknar med att biljettintäkterna stiger nästa år när de nya trafiksatsningarna har kommit igång.

Stadsplaneringsnämnden i Helsingfors har påmint om att det finns en risk att kollektivtrafiken minskar i popularitet när biljettpriserna höjs, men påpekar också att stadens del av kostnaderna stiger med fem miljoner euro om biljettintäkterna inte stiger.

På mötet i dag tar Helsingfors stadsstyrelse också ställning till hur Kutsuplus-servicen ska fortsätta. Stadsstyrelsen har föreslagit att man utreder om tjänsten kan fungera utanför HRT,

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen