Hoppa till huvudinnehåll

Biskopen vill inte tvinga församlingar att acceptera kvinnor

Bild: Yle/Berislav Jurisic björn vikström. biskop

Biskop Björn Vikström säger att församlingarna själva ska få bestämma hur de bedriver sitt församlingsarbete. Han hoppas ändå att församlingen i Kristinestad ska låta kvinnor hålla mässa.

Det var tf kyrkoherde Lars Lövdahl i Kristinestads församling som bestämde att prästen Gunilla Teir inte ska få hålla högmässa i församlingen.

Björn Vikström, biskop för Borgå stift, säger att frågan ska skötas lokalt.

- Församlingen har en stor autonomi och det betyder att kyrkoherden i sista hand ska få bestämma hur kyrkan används, säger Vikström.

Han påpekar att de församlingsanställda ändå ska betjäna församlingen och att församlingsbornas åsikter ska bli hörda.

Inte Lövdahls första gång

Vikström hoppas på att man inom Kristinestads församling ska kunna nå en kompromiss alla är nöjda med och att Teir ska få hålla högmässa.

- Samma sak har kunnat lösas under en tid då samma kyrkoherde var tf kyrkoherde i Närpes så jag tror inte att det här skulle vara omöjligt att lösa också i Kristinestad, säger han.

Han påpekar ändå att det inom en församling kan finnas personer som drar åt olika håll vilket kan försätta kyrkoherden i en svår situation.

I det här fallet betyder det att vissa kanske vill tillåta kvinnliga präster medan andra inte vill det.

Kvinnor ska få predika

Björn Vikström anser att både män och kvinnor ska få predika på lika villkor. Trots det vill han inte att biskopen ska få köra över församlingar och exempelvis slå fast att de måste låta kvinnor predika.

- Jag tycker inte man ska ta ifrån församlingarna deras självbestämmanderätt.

- Men i det här specifika fallet tycker jag att man som församlingsanställd borde vara så generös att man låter de inom församlingen som har annan syn än en själv få sina önskemål igenom.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes