Hoppa till huvudinnehåll

Kristinestad+samiska=Ristiinnágávpot?

Modifierad namnskylt
Modifierad namnskylt Bild: Yle/Jussi Itämäki kristinestad

Bristfällig förståelse för kultur och språk har lett till dåliga översättningar av samiska platsnamn i Finland. Borde vi följa USA:s exempel och bli av med översättningar helt och hållet? Eller borde man kasta om rollerna och kalla Kristinestad för Ristiinnágávpot?

Nordamerikas högsta topp, Mount Mckinley, fick tillbaka sitt ursprungliga namn, Denali. Regeringen i USA tog beslutet för att hedra ursprungsbefolkningen och deras kultur i Alaska.

Underliga översättningar för platsnamn är inte ovanligt i Finland heller. Björneborg heter Pori på finska och Sideby har fått heta Siipyy. I vissa fall kan man knappast ens prata om översättningar. Till exempel staden Lahtis, som heter Lahti på finska, har bara fått ett "s" på slutet i den svenska versionen. Den som kom på namnet var nog lite trött och gjorde det säkert på en måndag morgon.

Samma mönster hittar man i norra Finland, i Samelandet, som är hemtrakten för samerna. Många platsnamn har fått konstiga finska och svenska översättningar. I värsta fall har de här översättningarna blivit förolämpande för samerna.

Faran i dåliga översättningar

Bild på en vägskylt i Lapland.
Bild på en vägskylt i Lapland. Bild: Wikimedia Commons/Argus fin lapland

Vi pratade om översättning av samiska platsnamn med Kaarina Vuolab-Lohi som jobbar som lärare vid Giellagas-Institutet i Uleåborg. Oftast har man bara omvandlat det ursprungliga samiska namnet till någonting som passar bättre in i finländarnas mun. Háldi blev Halti på finska och Halde på svenska. Áilegas fick heta Ailikas. Om vi följer samma logik kunde vi kasta om rollerna och börja kalla Jakobstad för Jáhkotstáda, Ekenäs för Eaikanjárga och Pedersöre för Biehtársuolu.

Ett namns ursprungliga mening förändras helt och hållet när man inte riktigt vet vad det är man översätter. Enontekis i norra Finland är ett bra exempel. Svenska namnet är en förvrängning av finskan, Enontekiö, som i sin tur kommer från det nordsamiska namnet Eanodat. Själva samiska namnet betyder ett ställe var stora floder kommer till. Enontekis eller Enontekiö betyder knappast någonting. Visst låter stället var stora floder föds bättre än ett ställe som egentligen betyder ingenting?

I värsta fall kan översättningen bli någonting förolämpande. När norra Finland blev kartlagt, stötte man på ett berg som på enaresamiskan heter Čáháligväär. Ordet Čáhálig eller Čáhkalakkis syftar på ett naturväsen som enligt den enaresamiska kulturen bodde i berget. Man försökte förklara begreppet åt kartläggarna, men eftersom de inte kände till kulturen, fick berget heta Apinavaara, alltså Apberget på svenska. Så här fick en viktig figur i den samiska mytologin bli en apa i den officiella finska kartan. Inte okej, gott folk.

Mount McKinley vs. Halde fjäll

Bild på gränsstenen på Halde fjäll.
Halde fjäll. Bild på gränsstenen på Halde fjäll. Bild: Wikimedia Commons/Hochgeladen von Trollhead, https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Halti?uselang=de#/media/File:Boundary_stone_(Haltitunturi).jpg halde fjäll,gränsstationer,Norge,Halde fjäll

Enligt Kaarina finns det skillnader mellan situationen i USA och Finland. På grund av en kolonial attityd hade namnen man gav åt ställen i Nordamerika inte någonting med det ursprungliga språket att göra. McKinley är ett bra exempel på det här. Däremot i Finland påminner åtminstone platsnamnen samiskan. Senare, på grund av lagförändringar i slutet av 70-talet, har de ursprungliga samiska namnen fått stå bredvid de finska namnen.

Men borde man officiellt gå tillbaka till de ursprungliga samiska namnen och slopa de finska och svenska namnen helt och hållet? Det här har inte diskuterats i Finland, men till exempel i Norge har man redan bytt vissa namn i terrängen från norskan till de ursprungliga samiska namnen.

Kaarina skulle inte ha någonting emot namnbyten i Finland heller. De samiska namnen är äldre än de finska och svenska, och många samiska platsnamn är dessutom väldigt nära översättningarna, så förändringen skulle inte vara så stor. Speciellt viktigt är det här också när det handlar om heliga ställen i samiskt kultur, som till exempel Halde fjäll.