Hoppa till huvudinnehåll

Privatpersoner vill erbjuda husrum för asylsökande

Marika Ehn har utrett möjligheterna att inhysa asylsökande i sitt hem.
Marika Ehn är en av de som har utrett möjligheterna att erbjuda ett tillfälligt hem till asylsökanden hemma hos sig. Marika Ehn har utrett möjligheterna att inhysa asylsökande i sitt hem. Bild: Yle/Mira Myllyniemi marika ehn

Både Migrationsverket och Helsingfors flyktingförläggningar har kontaktats av flera privatpersoner som gärna erbjuder tillfälliga hem till asylsökande.

Just nu verkar det inte vara möjligt för privatpersoner att ta emot asylsökande via dem, utan det går till så att asylskökandena själva vet någon som de vill bo hos och så börjar det rulla på därifrån.― Marika Ehn

En av privatpersonerna som gjort det här är Marika Ehn.

- Jag kontaktade Helsingfors flyktingförläggning i Krämertsskog och diskuterade alternativen med dem. Just nu verkar det inte vara möjligt för privatpersoner att ta emot asylsökande via dem, utan det går till så att asylskökandena själva vet någon som de vill bo hos och så börjar det rulla på därifrån, säger Ehn.

Vi får hela tiden erbjudanden från privatpersoner som vill ge helt främmande människor tillfälliga hem. På det här sättet tar de ställning till flyktingfrågan och välkomnar asylsökandena till vårt land.― Leena Markkanen, chef för flyktingförläggningarna

Flera har kontaktat flyktingförläggningarna

I dag bor närmare 700 asylsökande från Helsingfors flyktingförläggningar hos privatpersoner, men då handlar det om släktingar och vänner.

De senaste veckorna har flyktingförläggningarna kontaktats av utomstående som också vill hjälpa till.

- Vi får hela tiden erbjudanden från privatpersoner som vill ge helt främmande människor tillfälliga hem. På det här sättet tar de ställning till flyktingfrågan och välkomnar asylsökandena till vårt land, säger Leena Markkanen, chef för flyktingförläggningarna.

Också Migrationsverket har fått en del förfrågningar.

- Vi har sagt att det lönar sig att vara i kontakt med flyktingförläggningarna, för de kan berätta mera om vilka regler som gäller i sådana fall, säger Kaisa Härkisaari, informatör på Migrationsverket.

Oklart vem som har ansvar för vad

Markkanen säger att de inte har hunnit ta reda på vem som har ansvar för vad om en privatperson inhyser asylsökande i sitt eget hem.

Det som gäller för asylsökandena som i dag bor hos släktingar och vänner är att de ska vara registrerade hos en flyktingförläggning och dyka upp i tid till avtalade möten.

Flyktingförläggningarna har ansvar för att informera den som inhyser en asylsökande om vad de måste tänka på. Värden måste bland annat informera husbolaget och betala en extra avgift för vatten. Och om värden får bostadsbidrag så kommer en extra person i hushållet att påverka bidraget.

Asylsökandena får samma summa pengar till mat och kläder som de som bor på flyktingförläggningarna. Värdfamiljen får inga extra bidrag för att inhysa en asylsökande.

I vissa fall besöker personalen också bostäderna för att se vilka förhållanden asylsökandena lever i.

Om frivilliga och våra asylsökanden träffas till exempel genom frivilligorganisationer så är det en bra sak.― Leena Markkanen, chef för flyktingförläggningarna

Inga resurser att para ihop asylsökande med lämpliga värdfamiljer

I teorin får asylsökanden flytta hem till vem som helst, men då ska initiativet komma från asylsökandena själva och de som vill erbjuda husrum ska ingå ett avtal med flyktingförläggningarna.

Än så länge har förläggningarna inte resurser att börja para ihop asylsökanden med lämpliga värdfamiljer, men det finns både Facebookgrupper och frivilligorganisationer som just nu utreder möjligheterna att ordna det här utifrån.

Och enligt Markkanen samarbetar flyktingförläggningarna gärna med den tredje sektorn.

- Om frivilliga och våra asylsökanden träffas till exempel genom frivilligorganisationer så är det en bra sak.

Personalen kommer nu bland annat att delta i ett informationsmöte som Röda korset ordnar för sina frivilliga.

Det här är inte en isolerad grej någonstans i världen, utan det kunde vara vi och det är vi, för de är människor. Och eftersom vi inte har speciellt mycket pengar att dela med oss så kanske vi kan erbjuda kvadratmeter i stället.― Marika Ehn

Facebookgruppen Refugees Welcome ordnar möte

Marika Ehn är nu med i Facebookgruppen Refugees Welcome där möjligheterna att para ihop asylsökanden med värdfamiljer också diskuteras.

- Jag har inte själv deltagit i diskussionen, men följer med den. Och på lördag ordnar de ett möte där de ska diskutera möjligheterna att matcha asylsökanden med privatpersoner.

Vad fick er att fundera på att eventuellt ta en asylsökande hem till er?

- Delvis har vi en ny baby och då blir man alltid lite mjukare tror jag. Och det här är inte en isolerad grej någonstans i världen, utan det kunde vara vi och det är vi, för de är människor. Och eftersom vi inte har speciellt mycket pengar att dela med oss så kanske vi kan erbjuda kvadratmeter i stället, säger Ehn.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen