Hoppa till huvudinnehåll

Förslag 10: Sluta med martyrmentaliteten

Vi måste komma ifrån martyrmentaliteten i det här landet.

Måste komma bort från martyrmentaliteten i landet. Nu klagar man hela tiden på hur dåligt det går och hur synd det är om landet. Nu är det "bara" börja se över vad som behövs på den internationella marknaden och så börjar vi jobba för att komma in där.

Gör landskapen självstyrande och låta dem ta hand om sina egna skattepengar så får de regioner som drar i landet möjlighet att utvecklas och den vägen få upp landet ur svackan. På det sättet skulle makten i centrum också minskas och besluten fattas närmare dem de gäller. Då slipper vi också en onödig övervaknignsbyråkrati som vi nu fått.

Dela kostnaderna för föräldraledigheter mellan bådas arbetsgivare, nu vågar /vill inte firmor anställa kvinnor för det blir för dyrt. det här är verkligen ett problem för kvinnodominerade kategorier. Och barn behöver vi i landet!

Gör det möjligt ha flera barn i landet, det skapar på sikt mera arbetsplatser. Man kunde göra 3-4 barn mera "normalt", men sedan undvika att familjerna blir mycket större än så.

Inför karnesdagarna för sjukdom under semestern. Som det nu är är det galet att arbetsgivaren automatiskt står för fiolerna.

Arebtsgivaren skall inte heller behöva betala sjukkostnaderna för personer som på fritiden skadat sig och blir sjukskriven. Vi hade en person på mitt jobb som ideligen söp på helgerna så hen skadade sig och var sjukskriven gång på gång, och arbetsgivaren betalade. Sker skador under utövande av sport t.ex. fotboll, hockey, slalom, skattning så står man själv för kostnaderna. Man kan ta försäkring för det.