Hoppa till huvudinnehåll

Höja skatten eller inte?

Hans Frantz, Per Hellman, Anne-Marie Viinamäki, Slaget efter 12, Vasa
Hans Frantz (sfp), Per Hellman (sdp) och Anne-Mari Viinamäki (saml) Hans Frantz, Per Hellman, Anne-Marie Viinamäki, Slaget efter 12, Vasa Bild: YLE/Filip Stén slaget efter 12

Ska Vasa höja skatten eller inte? En höjning av kommunalskatten med en procentenhet skulle täcka upp hälften av Vasa stads underskott. Ändå tvekar många politiker, framför allt inom Samlingspartiet och SFP.

Skattehöjning eller, ej, det är egentligen en icke-fråga, säger Sture Udd, företagare i Vasa.

- Kostnaderna kommer att fortsätta skena. Vi kommer att ha samma diskussion nästa år också. De här frågorna måste lössas på ett nytt sätt, säger Sture Udd.

Udd menar att nya system krävs inom hälsovården och inom utbildningssektorn. Dagens strukturer är helt enkelt för dyra.

- Partierna har sovit i de här frågorna – alla partier. säger Sture Udd.

Sture Udd, företagare i Vasa.
Sture Udd. Sture Udd, företagare i Vasa. Bild: YLE/Marcus Lillkvist sture udd

- Vasa borde vara en föregångare i de här frågorna, vi ska inte vänta på Social- och hälsovårdsreformen, vi ska inte vänta på vad som besluts i Helsingfors, vi ska agera nu ochfå hela regionen med oss.

Anne-Marie Viinamäki (saml) håller med Sture Udd. Hon menar att förändringar i strukturerna alltid tolkas som nedskärning.

- En förändring stöter alltid på motstånd. Men en förändring behöver inte vara en försämring, det kan till och med bli bättre.

"Använd människorna rätt!"

Per Hellman (SDP) är mer tveksam.

- Det här betyder ju bort med människorna, in med robotar och datorer, säger Hellman.

- Vi ska komma ihåg att det är människorna som är den största utgiftsposten, och det är människorna som behövs, för att sköta hälsovården, för att sköta grundläggande utbildning.

- Människorna ska jobba med andra saker. En läkare eller hälsovårdare ägnar idag allt för mycket tid åt administrativa utgifter, vilket också gör att utrymmena utnyttjas på fel sätt, säger Sture Udd.

Udd anser att vi har gigantiska felallokeringar av såväl monetära som mänskliga resurser i dagens samhälle.

- Genomför förändringarna och höj skatten, men de skattepengarna ska inte gå åt till att upprätthålla ineffektiva system, säger Udd.

- Använd de penagrna till att skapa hälsa i stället – merparten av sjukdomarna idag är ju livsstilssjukdomar, säger Udd.

Skillnad på privat och offentligt

Hans Frantz (sfp) poängterar vissa grundläggande skillnader mellan det privata och det offentliga.

- Då man är privatföretagre kan man genast implementera nya goda idéer men i det offentliga går det inte så där bara. Saker ska på utlåtanderunda och sakkunniga ska höras före det ens kan börja behandlas poltiskt, konstaterar Frantz.

Frantz konstaterar att Seinäjoki klarar av att erbjuda samma service till en likadan befolkningsmängd som Vasa med tusen färre anställda.

- Men de har också en högre skatteprocent än Vasa, kontrar Per Hellman.

Sture Udd, Hans Frantz, Per Hellman och Anne-Marie Viinamäki debatterade i Slaget efter 12 3.9.2015.