Hoppa till huvudinnehåll

Ingen ersättning för putsning av löpbanor

Startblock
IF Raseborgs ansökan om ersättning för putsning av löpbanorna på Karis sportplan fick avslag i fritidsnämnden i Raseborg. (Arkivbild) Startblock Bild: Yle/ Patric Westerlund startblock

IF Raseborg får ingen ersättning för att föreningen har putsat löpbanorna på Karis sportplan. Det har fritidsnämnden i Raseborg beslutat.

Idrottsföreningen IF Raseborg hade bett att Raseborgs stad ger bidrag för skötsel av löparbanorna på Karis centralidrottsplan.

Föreningen har skrivit ett brev till stadsstyrelsen där de anhåller om att staden ersätter föreningen med 2500 euro för djupputsning.

IF Raseborg anlitade ett företag som putsade löpbanorna och andra belagda områden på Karis centralidrottsplan i början av sommaren.

Arbetena behövs för att det ska bli lättare att använda banorna. Dessutom förlängs deras livslängd.

Avslag redan tidigare

IF Raseborg fick i vintras avslag på en motsvarande ansökan. Föreningen föreslog då en kompromiss där Raseborgs stad skulle betala 1500 euro och IF Raseborg resten. Men föreningen fick inget svar.

I slutet av våren skickade föreningen därför en brådskande anhållan till stadens idrottskansli där de bad att få putsa banorna helt på egen bekostnad. Idrottskansliet gick med på att föreningen får putsa banorna.

Idrottskansliet föreslog också att stadens egen personal kunde putsa och tvätta banorna så att de fyller kraven på nationella friidrottstävlingar. Men föreningen ansåg att det inte skulle ha önskad effekt.

Fritidsnämnden beslutade vid sitt möte på torsdagen (27.8) avslå föreningens anhållan. Motiveringen är att stadens idrottsförvaltning har meddelat föreningen att de kan iståndsätta banorna utan externa köptjänster.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland