Hoppa till huvudinnehåll

Staten förtjänar stort på Solidium

Solidium som förvaltar statens aktieförmögenhet har delat ut över en och en halv miljard euro till staten.Samtidigt var ändå avkastningen på Solidiums aktieinnehav under räkenskapsåret bara 270 miljoner euro.

Solidiums vd Kari Järvinen är missnöjd. Solidiums aktieinnehav har utvecklats i en klart sämre takt än aktiemarknaden i genomsnitt, säger han.

Enligt Järvinen beror den blygsamma utvecklingen på att metall- och gruvföretagen har haft stora svårigheter. I slutet av juni var Solidiums aktieportfölj värd 7 miljarder euro men efter det har värdet på portföljen minskat med 400 miljoner euro.

Solidium är statens ständiga mjölkko

Den största orsaken till att Solidium kunde betala en dividend på drygt 1,5 miljarder euro till staten är att man under året kraftigt minskade på sitt innehav i Teliasonera.

Två jättetransaktioner i Teliasonera under räkenskapsåret hämtade in ca 1,4 miljarder euro och det är just de här transaktionerna som möjliggjort den jättelika injektionen i statskassan.

Solidium hoppas på större långsiktighet i ägarpolitiken.

Kari Järvinen efterlyser också större långsiktighet av staten. Under det gångna året har vi haft svårt att veta hur den statliga ägaren ser på Solidiums storlek det här resulterar i svårigheter för Solidium att fungera långsiktigt som ägare.

- Vi är är stora minoritetsägare i flera betydande finländska företag. I företagen måste man veta i vilken utsträckning vi kommer att verka som ägare på längre sikt.

Politiken styr inte

Kari Järvinen skriver ändå inte under att Solidiums placeringspoltik styrs av politiska ändamål också om beskedet är något motstridigt

- Det är visserligen staten som bestämmer ramarna för vårt ägande. Enligt statens riktlinjer är vi inte en ägare som ska följa politisk ändamålsenlighet och det rådet följer vi.

I dagens läge äger Solidium aktier i tolv olika finländska börsbolag. Solidiums ägarandel i Sampo står för fyrtio procent av den sammanlagda aktieportföljen.

Under det närmaste året har man planer på att öka innehavet i Metso och Outotec.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes