Hoppa till huvudinnehåll

10 000 fler invånare i Vasa år 2030

Vasa centrum
Vasa växer så det knakar. Invånarantalet kommer att vara 10 000 fler 2030. Vasa centrum Bild: Yle/Patrick Stenbacka vasa centrum

Det pågår en babyboom bland unga vuxna i Vasa. År 2020 kommer antalet invånare under 20 år att ha ökat med 1 000 personer, sammanlagt ökar stadens invånarantal med 4 200.

Babyboom, fler arbetsplatser och invandring är orsakerna till att invånarantalet ökar kraftigt de kommande åren.

Dessutom ökade antalet unga vuxna i åldern 20-34 kraftigt i Vasa under åren 2000-2014.

- Den åldersgruppen föder flest barn och på så sätt har även antalet invånare i åldern 0-6 år ökat, säger specialplanerare Jonas Nylén på Vasa stad.

Enligt prognosen fram till år 2020 kommer antalet finskspråkiga öka med 237 personer, svenskspråkiga 271 och invånare som talar andra språk med 490 personer.

Fram till år 2030 ökar stadens folkmängd med 10 000 invånare.

Flest småbarn i Gerby - flest tonåringar i Roparnäs

Antalet barn i åldrarna 0-12 år ökar mest i Gerby och Sundom. Barn i samma åldersklass minskar mest i Korsnäståget och Lillkyro.

Däremot ökar antalet personer i åldrarna 13-15 mest i Roparnäs, Hemstrand och Gerby.

Också andra åldersgrupper växer

Det är inte bara barnen som blir fler i Vasa. Gruppen med över 65-åringar blir fler med 1 900 personer.

Däremot minskar gruppen med invånare i åldern 50-64 år. Gruppen minskar med 400 personer.

Vid årets början hade Vasa 66 965 invånare. Man räknar med att invånarantalet ökat med 600 personer när året är slut.