Hoppa till huvudinnehåll

Bostadslånen amorteras i rekordtakt

Höghus av trä i Vanda
Höghus av trä i Vanda Bild: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto höghus

De historiskt låga bolåneräntorna gör att folk kan betala av på sina bostadslån i rekordtakt. Även om räntemarginalerna varierar ganska kraftigt, är de ändå lägre i Finland än i övriga Europa.

Trenden med rekordlåga räntor ser ut att fortsätta så här i åtminstone två till tre år till. Den vanligaste bolåneräntan, 12 månaders euribor, ligger nu på omkring 0,16 procent.

- Det är något vi aldrig haft förut, säger Mauri Molander, verkställande direktör för OP Östnyland i Borgå.

I början av år 2015 hade finländare bostadslån för sammanlagt 90 miljarder euro.

För den som vill beta av sina skulder betyder låga räntor mer pengar över varje månad till att faktiskt betala av på skulderna.

Det här gör att folk nu betalar av sina lån i rekordtakt, säger Molander.

- Summan som vi talar månatligen är rekordstor eftersom räntenivån är så låg. Största delen av den månatliga summan går ju till amortering. Det gör att vi betalar en historiskt stor summa tillbaka på lånen nu, säger Molander.

Skuldfri snabbare än räknat

För den som till exempel har tagit ett bostadslån på 100 000 euro med en räntenivå på 5 procent, betalar 5 000 per år i låneavgifter.

Vid en räntan på 1 procent betalar låntagaren däremot bara 1 000 euro i ränta per år.

- Skillnaden blir då 4 000 euro per år, nästan 350 euro per månad. Det gör att lånet kan betalas mycket snabbare. För en vanlig låntagare kan det innebära en skillnad på fem år, säger Molander.

Låga bolåneräntor och räntemarginaler innebär ändå inte att alla vill amortera snabbt.

Några satsar i stället på att ta amorteringsfria år. Andra kunder passar på att göra investeringar och tar större lån.

Räntemarginalen är mycket låg i Finland

Räntemarginalen varierar ganska kraftigt i Finland, men den är ändå betydligt lägre här jämfört med i övriga Europa.

Riskerna med bostadslånen är ganska låga, vilket har pressat ner priserna.

Också den höga konkurrensen om kunderna har gjort att räntemarginalerna har kunnat sjunka till 0,75 % på nya lån, för ett fåtal kunder med goda säkerheter och bra betalningsförmåga.

- De bästa kunderna har kunnat få under en procents räntemarginal hos oss, säger Taru Narvanmaa, vice VD på Aktia Bank.

Räntemarginal på mellan 1 och 1,5 procent vanligast

Hos OP-gruppen har ändå över 90 procent av kunderna en räntemarginal på mellan 1 till 1, 5 procent.

Också Ålandsbanken uppger att majoriteten av kunderna har en räntemarginal som ligger kring 1 procent.

- I övriga Europa ligger räntemarginalen däremot på mellan 2 och 2, 5 procent, så marginalnivån som vi har här i Finland är någonting helt speciellt, säger Molander.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes