Hoppa till huvudinnehåll

Muddrade utan lov i Raseborg

Moln över en solig fjärd
Det är speciellt känsligt att utföra muddringsarbeten på sommaren. Moln över en solig fjärd Bild: YLE/Nina Bergman cumulus moln

En raseborgare muddrade utan tillstånd vid sin strand i juli 2014. Tingsrätten dömde honom till böter för miljöförstöring.

Mannen hade inte ansökt om tillstånd enligt vattenlagen. Han hade i varje fall anmält till NTM-centralen att muddringen skulle ske i september och oktober 2014.

Men muddringen ägde rum några månader tidigare under tre dagar i juli. Den muddrade mängden massa var 200 kubikmeter.

Raseborgaren förklarade tidpunkten med att entreprenören överraskande hade meddelat att han kunde utföra arbetet tidigare än överenskommet. Raseborgaren ansåg dessutom att det inte var frågan om muddring utan om att städa upp stranden.

Muddring skadar miljön

Men Västra Nylands tingsrätt slår fast att det var frågan om muddring och att mannen inte har följt vattenlagen. Tingsrätten anser att muddringen i någon mån har inverkat negativt på vattenkvaliteten och växt- och djurlivet.

Riskerna för skadliga följder av muddringsarbeten är störst under sommarmånader.

Tingsrätten dömde mannen för miljöförstöring till 40 dagsböter à 300 euro, sammanlagt 12 000 euro.

Han har anmält missnöje med domen. Domen har därför inte vunnit laga kraft

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland