Hoppa till huvudinnehåll

Skrivarkurser allt mer populära

Mia Franck leder skrivarkurser i Åbo. Bild: YLE/Maud Stolpe mia franck

I dag ordnas det ett antal olika skrivarkurser – både kortkurser över en helg, och längre kurser som pågår en termin eller t.o.m. flera år. Vad beror det på att skrivarkurserna ökar i antal och popularitet?

Mia Franck, författare, litteraturvetare och mångårig skrivarkursledare på Åbo Arbis, tror att det ökade intresset delvis handlar om att var och en av oss i allt högre grad jobbar med texter i vårt dagliga arbete, och att vi av den anledningen är intresserade av att utvecklas som skribenter.

Franck påpekar också att det i synnerhet i Sverige finns ett större och bredare utbud av skrivarkurser med olika specificerade inriktningar.

Majoriteten av dem som söker sig till de vanliga skrivarkurserna är inte i första hand ute efter att utbilda sig till Författare, utan de flesta vill helt enkelt skriva – slutresultatet är inte det viktiga i sig, utan snarare det att man har ett sammanhang och en publik man får respons av, säger Mia Franck.

Lära sig skriva genom att läsa

Enligt Mia Franck är en av skrivarkursernas centrala tanke att lära sig läsa sin egen och andras texter för att kunna diskutera och fundera över hur man kan gå vidare med texterna.

Susann Uggeldahl, som vann första pris i Solveig von Schoultz-tävlingen i år, hör till dem som gått olika skrivarkurser för att få inspiration och för att träffa andra skribenter.

Enligt henne är det intressant att se hur olika folk skriver utgående från en och samma rubrik, och varje text går att diskutera ur olika synvinklar.

Susann Uggeldahl, förstapristagare i Solveig von Schoultz-tävlingen 2015
Susann Uggeldahl, förstapristagare i Solveig von Schoultz-tävlingen 2015 Bild: YLE/Marit Lindqvist solveig von schoultz-tävlingen 2015

För Susann Uggeldahl handlar skrivandet om att bearbeta och undersöka saker. Hon citerar jazzmusikern Miles Davies som sa att man inte ska spela det man känner till utan det man inte känner till:

-Och när man kommer till den punkten att man skriver om någonting man inte kände till från förut, då känns det bra.

Regler ger bättre texter

För att kursdeltagarna skall komma igång med sitt skrivande brukar Mia Franck låta skribenterna ”skriva av sig” i ett slags flödestext innan man går vidare till temat för träffen – ibland kan man ta fasta på en konkret plats och skriva texter inspirerade av t.ex. skogen, och ibland kan man ha snabba och korta punktövningar för att få fart på skrivandet.

I egenskap av såväl handledare som författare har Mia Franck stor nytta och behållning av att diskutera kring olika slags texter:

-Ibland brukar jag fråga vad deltagarna vill gå närmare in på under kursens lopp, och ofta handlar det om hur man skriver dialog eller om berättandet i sig, men ibland blir önskemålen mer specifika, vilket sporrar mig att tänka till lite extra, konstaterar Mia Franck, som också lagt märke till att folk ofta skriver de mest fantastiska texter ju fler regler och ramar de måste förhålla sig till.

Läs mer om skrivarkurser på Mia Francks blogg.