Hoppa till huvudinnehåll

Snabbt beslut i Borgå om flyktingar

Borgåpolitikern Matti Nuutti
Stadsstyrelseordförande Matti Nuutti hoppas att frågan om en eventuell flykingförläggning kommer upp till behandling i snabb takt. Borgåpolitikern Matti Nuutti nuutti matti

Det finns en politisk vilja i Borgå att välkomna flyktingar och att starta en flyktingförläggning.

Det säger stadsstyrelseordförande Matti Nuutti (SDP). Samtidigt är han medveten om att det också råder en viss politisk osäkerhet i frågan.

- Borgå har i och för sig inte ännu blivit officiellt tillfrågad om staden är villig att öppna en flyktingförläggning, säger Nuutti.

Enligt uppgifter från Migrationsverket bör städerna inte vänta på att Migrationsverket tar kontakt, utan först utreda var staden står politiskt och utreda om det finns alternativ för en flyktingförläggning.

- Det har nog varit en viss oklarhet i frågan om vem som bör kontakta vem och något officiellt meddelande om tågordningen har vi inte fått. Det finns många frågor i luften: Vilken är situationen, vad är det som behövs och hurdan standard krävs det på lokaliteterna för en flyktinganläggning. På grund av de här frågorna har vi inte kunnat ta itu med frågan huruvida Borgå bör välkomna flyktingar eller inte.

Också invånare för flyktingmottagande

En nystartad grupp på Facebook vill nu få fart på beslutsprocessen i Borgå beträffande flyktingfrågan. Gruppen heter "Meille saa tulla Porvooseen - Ni får komma till Borgå" och har i skrivande stund drygt 130 medlemmar och växer stadigt. I Facebookgruppen undrar man bland annat om inte Borgå folkakademi och Välfärdscentret i Gammelbacka skulle ha lediga utrymmen för en flyktinganläggning.

Hur snabbt kan då Borgå stad komma till skott i frågan?

- Inofficiellt diskuterades frågan på senaste stadsstyrelsemöte den sista augusti och där konstaterade vi att staden inte blivit tillfrågad men att vi har möjlighet att vid behov reagera snabbt. Vi har ju lediga utrymmen i bland annat vårdhemmet Johannisberg, säger Nuutti.

Hur snabbt kan frågan bli ett officiellt ärende i stadsstyrelsen?

- Situationen för flyktingarna förvärras hela tiden, så jag antar att stadsstyrelsen i Borgå behandlar frågan inom några månader, kanske rentav inom några veckor, säger stadsstyrelseordförande Matti Nuutti.

Fullmäktigemotion för flyktingförläggning

Outi Lankia (C) har lämnat in en fullmäktigemotion om att Borgå stad bör bjuda ut tomma lokaler som flyktingförläggningar. I motionen skriver hon att vi tillsammans måste ta vårt ansvar för de nödställda flyktingarna och att Borgå kunde erbjuda en plats för 50-100 flyktingar.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland