Hoppa till huvudinnehåll

Teir: Media måste ta sin roll i informationskriget

Stridsuppvisning i samband med totalsäkerhetsmässa i Tammerfors sept 2015
Försvarsmakten dominerade på mässan för totalsäkerhet i Tammerfors Stridsuppvisning i samband med totalsäkerhetsmässa i Tammerfors sept 2015 Bild: Tampereen Messut/Merja Ojala totalsäkerhet

Det finns ett starkt engagemang för säkerhetsfrågor i Finland. Det syns i Tammerfors i helgen, på totalsäkerhetsmässan som lockar många utställare och besökare. KSF-medias vd Barbro Teir efterlyser en diskussion om medias roll, i synnerhet när det gäller informationskrig och inställningen till invandringen.

- Det finns absolut ett större intresse för säkerhets- och försvarsfrågor i Finland än i många andra länder, säger vd och ansvarig utgivare Barbro Teir på KSF-media.

Hon talade på fredagens säkerhetsforum i Tammerfors, om media och den mentala kriståligheten.

Emotionellt engangemang

- Intresset för säkerheten har kanske att göra med att Finland redan har hört till EU en tid. Medlemskapet innebar att vi öppnade oss mot både Europa och väst. Vårt östra grannland agerar stundtals lite hotfullt.

Marit af Björkesten och Barbro Teir svarar på lyssnarnas frågor i Radiohuset
Barbro Teir. Marit af Björkesten och Barbro Teir svarar på lyssnarnas frågor i Radiohuset Bild: YLE / Hanna Berndtson-Hera fråga mediechefen

-Vi har i färskt minne hur det var när vi var i krig med vår östra granne. Det finns alltså ett emotionellt engagemang som kanske är högre än i andra länder, tror Teir.

Flyktingar kräver ställningstagande

Nu kommer det in ovanligt många flyktingar, också till Finland. Det är mänskor som av en del upplevs som ett hot mot vår säkerhet. Andra ser dem som en möjlighet att trygga ett mångkulturellt Finland som på riktigt öppnar sig mot världen.

Barbro Teir kräver aktivitet av journalisterna och medierna i de här frågorna.

Lyft nivån över hatpratet

Cybersäkerhet och informationskrig har fått allt större uppmärksamhet i den försvarspolitiska debatten. Det är viktigt, betonar Teir.

- Vi måste bli väldigt mycket mer medvetna om vilken vår uppgift är. Vi har kanske inte reflekterat internt eller talat i branschen tillräckligt mycket om vilken vår roll är.

- Nu har ju MTV3 och Sanomas NYT-bilaga meddelat att de stänger möjligheten att kommentera på sajterna, eftersom diskussionerna har fått en alldeles för låg nivå. Det är alltför mycket hat som sprids. Det börjar synas tecken på ett värdeledarskap i medierna, som vi måste gå vidare med.

- Vi måste agera mer, inte bara rapportera och observera.

Negativa nyheter på nätet

Mediernas rapportering anses ofta överdriva risker och oro. Nyheterna är ofta negativa. De "nya medierna” kan påverka folks tänkande i säkerhetsfrågor genom okontrollerade fakta och agendor man inte känner till.

Men allt är inte dåligt med de sociala medierna. De är en otroligt bra kanal för att snabbt få ut information brett. Många olika perspektiv kan mötas och diskuteras.

- Men där finns inte några gatekeepers som städar och leder debatten. Därför blir mycket väldigt felaktigt. Det är möjligt att sprida desinformation och manipulera fakta på ett sätt som inte är möjligt i andra medier. Det är förstås ett hot.

De "gamla" medierna pålitligare

- Vi i "de gamla medierna" har möjlighet att påverka bara i våra egna kanaler. Sen flödar det en diskussion på annat håll, som vi inte kan påverka.

Teir efterlyser en lagstiftning som gör det möjligt att gå in. Dessutom behövs det resurser för att städa i den undervegetation som man vill försöka lyfta bättre nivå. Men de traditionella medierna har ett samhälleligt uppdrag, med där kontroll och tilltro till objektivitet ingår. De anses också pålitliga, påpekar Teir.

Totalt säker?

Temat i Tammerfors var "totalsäkerhet" som har efterträtt begreppet "totalförsvar". Försvarsmakten är en av de största utställarna och aktörerna på veckoslutets säkerhetsmässa. Också Nylands Brigads gille är med på ett hörn.

Men begreppet säkerhet är brett. Polis, tull och brandsläckning, vapentillverkare och säkerhetsteknologi ställer ut. Dessutom kan banker, bokförlag, kyrkan m.fl. på ett eller annat sätt kopplas till den interna säkerheten.

Att försvarsmakten är synlig i många sammanhang känns naturligt för Barbro Teir. De är tvungna att göra PR, eftersom alltfler finländare tycks anse att vår försvarsförmåga har blivit sämre i och med nedskärningar i anslagen.

- Och vi är förstås alltid imponerade av stora bullriga maskiner, i synnerhet männen, noterar Teir.

Ensamma vargar kan skapa osäkerhet

- Försvarspolitiken är bara en del av säkerheten. Det handlar också om samhällets inre säkerhet, hur mänskor behandlar varandra, säger Teir och nämner skolskjutningarna. De kommer sig av att det finns mänskor som inte mår bra, inte får samhällets stöd, inte har mänskor runt sig som hjälper dem. De riskerar bli ensamma vargar, som kan förorsaka enorm skada och kriser.

Utan el ingen information

På säkerhetsmässan står också några elbolag representerade. Den dagen elektriciteten stängs av försvinner säkerheten, just för att elen känns så självklar.

- Om nätet går, förlorar vi snabbheten i informationsförmedlingen, säger Barbro Teir och om strömmen går kan vi inte heller trycka eller distribuera tidningarna. Då förlorar vi också den kanalen för att få ut korrekt och samlad information. Det är ett enormt hot mot samhällssäkerheten.

Läs också