Hoppa till huvudinnehåll

Västnyländskt bioavfall ska återvinnas i Åbo

Sopptip för bioavfall.
Västnyländskt bioavfall hanteras i Åbo Sopptip för bioavfall. Bild: Yle bioavfall,bio

Väst- och östnyländskt bioavfall och slam ska hanteras och återvinnas i Åbo. Bolaget Biovakka Suomi har vunnit anbudstävlingen.

De kommunala avfallsbolagen och sex vattentjänstverk i Väst- och Östnyland konkurrensutsatte tillsammans transporten och återvinningen av bioavfall och avloppsslam.

Enligt nya stränga miljökrav ska utsläppen minimeras. Ett krav är att rötning används som avfallsbehandlingsmetod. En så stor del av kvävet som möjligt ska återvinnas i form av näringsämnen.

Avtalet med Biovakka gäller 24 500 ton avloppsslam och 6 000 ton bioavfall per år.

Läs också