Hoppa till huvudinnehåll

Lojoborna brinner av iver att stöda sina flyktingar

Ett barn tittar ut genom ett fönster.
Under hösten anländer sex syriska barnfamiljer till Lojo. Ett barn tittar ut genom ett fönster. Bild: EPA flyktingbarn

Många Lojobor tar med öppna armar emot de syriska kvotflyktingar som anländer under höstens lopp. Uppslutningen var stor på stadens informationsmöte i torsdags.

Matsalen i restaurangen Punakaneli i Lojo fylldes till sista plats då staden ordnade en informationskväll om de syriska flyktingarna. Stämningen var överväldigande positiv och de främlingsfientliga åsikterna lyste totalt med sin frånvaro.

Den främsta kritiken fick Lojo stad för att man inte tar emot fler än 30 flyktingar. Också Närings- trafik- och miljöcentralen fick kritiska frågor om de långa behandlingsprocesserna för att flyktingarna ska få komma till Finland.

Tarja Varhelo på flyktinginfo i Lojo.
Tarja Varhelo vill fungera som familjestöd åt de syriska flyktingarna. Tarja Varhelo på flyktinginfo i Lojo. Bild: Yle/Minna Almark varhelo
- Trettio flyktingar är alldeles för lite, ansåg Tarja Varhelo. Lojo kunde ta emot mycket fler flyktingar.

Ari Pihlström ansåg också att Finland och Lojo kunde göra betydligt mera med tanke på den rådande flyktingkatastrofen i världen.

- Redan vi som var på plats här på infomötet kunde ta emot en tiofalt större grupp.

Ari Pihlström.
Ari Pihlström hoppas att så många som möjligt engagerar sig. Ari Pihlström. Bild: Yle/Minna Almark ari pihlström

Viktigt att besvara alla frågor

Invandrarkoordinator Heikki Kerkkänen var nästan lite besviken för att det inte hördes några kritiska röster mot flyktingarna.

- Folk undrar en hel del och jag försöker alltid svara på deras frågor så snabbt som möjligt.

På infomötet underströk han bland annat att flyktingar inte har rätt till mer eller mindre stöd än någon annan finländare.

Samma status som andra invånare

Det var redan år 2013 som Lojo stadsfullmäktige beslöt att ta emot 30 kvotflyktingar. På samma möte beslöt fullmäktige också att gruppen skulle anlända först 2015.

Lojos invandrarkoordinator Heikki Kerkkänen.
Invandrarkoordinator Heikki Kerkkänen vill ge snabb info. Lojos invandrarkoordinator Heikki Kerkkänen. Bild: Yle/Minna Almark inavdrarkoordinator
Enligt Heikki Kerkkänen är det viktigt att inte blanda ihop begreppen kvotflyktingar och asylsökande.

- De trettio kvotflyktingar som kommer hit blir Lojobor med samma skyldigheter och rättigheter som alla andra. De behöver inte vänta på några tillstånd utan har alla lov i skick.

Tre familjer från Egypten

Den 17 september anländer de 15 första flyktingarna. Det handlar om tre barnfamiljer som är hemma från Syriens huvudstad Damaskus. De har bott i Egyptens huvudstad Kairo de senaste 2,5 åren.

Enligt Kerkkänen har de här familjerna haft det relativt bra ställt och de väntar otåligt på att få komma till Lojo för att påbörja integrationsprocessen.

- De vill snabbt bli en del av samhället och börja jobba. Utamaningen är att få ner deras förväntningar på en realistisk nivå.

Tre familjer från Libanon

De tre övriga barnfamiljerna anländer till Lojo vid månadsskiftet oktober-november. De kommer från området kring Homs i Syrien och bor för tillfället i flyktingläger i Libanon.

Rami Adham från Suomi Syyria yhteisö.
Rami Adham reser regelbundet till Syrien. Rami Adham från Suomi Syyria yhteisö. Bild: Yle/Minna Almark suomi syyria yhteisö
- I Libanon finns de värsta flyktinglägren, sade Rami Adham från samfundet Finland Syrien.

Han har bott i Finland sedan 1989 och åker regelbundet till Syrien. Han jobbar bland annat med att bygga upp skolor och organisera undervisning i flyktingläger.

- Man måste förstå att Libanon har fyra miljoner invånare och där finns två miljoner syriska flyktingar. Det är en fruktansvärd börda för ett enda land.

Enligt Heikki Kerkkänen innebär det här att de tre familjerna som anländer från Libanon kommer att behöva mera akut hjälp både fysiskt och psykiskt.

- Förutom att de har varit tvungna att fly från sina hem har deras mänskliga rättigheter också kränkts i flyktinglägret. Utmaningen är att se till att basservicen kan ge den vård de behöver.

De totalt sex familjerna kommer att bo i Ojamo, Virkby, Mäntynummi och Routio.

Lojoborna vill engagera sig

För de Lojobor som vill hjälpa till finns det bland annat möjlighet att bli familjestödare. Heikki Kerkkänen efterlyser också idéer hur man kan göra det lättare för flyktingarna att skapa ett bra liv i sin nya stad.

Flyktinginfo i Lojo på restaurang Punakaneli.
Många Lojobor kom till informationtillfället. Flyktinginfo i Lojo på restaurang Punakaneli. Bild: Yle/Minna Almark punakaneli
Tarja Varhelo har redan anmält sig till en kurs för att bli stödperson.

- Jag hoppas att jag kan hjälpa familjerna att få ett normalt liv här genom att hälsa på dem eller gå på kaffe eller något.

Också Ari Pihlström har nyligen bekantat sig med möjligheten att bli familjestödare.

- Jag funderar på många olika saker jag kan göra och jag hoppas så många som möjligt kommer med.

Snabbt stöd behövs

Burhan Hamdon är hemma från Aleppo i Syrien och har bott i Finland i 25 år. De senaste 15 åren har han jobbat på den internationella föreningen i Håkansböle. Enligt honom gäller det att ge flyktingarna de rätta redskapen för att integreras så snabbt som möjligt.

- De behöver stöd och möjlighet till undervisning och de måste få lära sig språket så snabbt som möjligt.

Burhan Hamdon.
Burhan Hamdon har arbetat med integrering i 15 år. Burhan Hamdon. Bild: Yle/Minna Almark hamdon
Hamdon anser att det bästa sättet är att ge intensivundervisning i språk.

- Det räcker inte med några timmar i veckan, säger han.

Hoppas Finland tar flera flyktingar

För tillfället pågår den värsta flyktingkatastrofen i världen sedan andra världskriget. Enligt Hamdon är det fint att Lojo tar emot 30 kvotflyktingar, men han hoppas flyktingarnas antal i Finland skulle öka.

- Jag förstår att man vill ordna allt väldigt bra och förbereda allting fint. Men jag hoppas att Finland inom snar framtid tar emot flera flyktingar.

Kommunerna vill inte - politikerna bestämmer

En fråga ur publiken handlade om varför kommunerna i Finland tar emot så få flyktingar.

Enligt Jaana Suokonkallio från NTM-centralen är det helt enkelt svårt att få positiva beslut från kommunerna.

- Det är brist på kommuner som vill ta emot flyktingar. Det kan handla om pengar eller om attityder, sade hon.

Jaana Suokonautio från NTM-centralen.
Enligt Jaana Suokonkallio från NTM-centralen vill få komuner ta emot flyktingar. Jaana Suokonautio från NTM-centralen. Bild: Yle/Minna Almark suokonautio
NTM-centralen skulle gärna se att kommunerna tog emot större flyktinggrupper. Av praktiska orsaker är minimiantalet 25 till 30 eftersom det annars till exempel blir för små utbildningsgrupper.

- Det är kommunalpolitikerna som beslutar hur många flyktingar som kommunen tar emot, underströk Suokonkallio.

Modell av Raseborg

Lojo tog senast emot flyktingar i början av 1990-talet. Enligt Heikki Kerkkänen har staden haft mycket kontakt med grannkommunen Raseborg som har mera erfarenheter att ta emot flyktingar.

- Vi har använt oss flitigt av de erfarenheter man har i Raseborg.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland