Hoppa till huvudinnehåll

Om att bry sig på arbetstid

Diskussion på Thinkfest om frivilligarbete på arbetstid.
Forskare Anna Seppänen längst till höger skriver sin doktorsavhandling om företags frivilligarbete. På vetenskapsfestivalen Thinkfest i Helsingfors diskuterade hon ämnet. Diskussion på Thinkfest om frivilligarbete på arbetstid. Bild: Yle/ Ulrica Fagerström copassion

Hur påverkas företag som uppmuntrar medkänsla, empati, hos sina anställda? Hur utvecklas förhållandet mellan arbetstagaren och -givaren? Vad händer med stämningen och produktiviteten?

Många intressanta frågor söker svar i ett nytt forskningsprojekt vid Helsingfors universitet som på olika sätt vill vända och vrida på begreppet empati på arbetsplatsen.

...det kan handla om att plantera ut fisk på arbetstid.

Ett intressant delområde i forskningen är frivilligarbete på arbetstid, dvs att företag istället för att donera pengar till välgörande ändamål stöder organisationer och samhällsfrågor genom att låta sina anställda utföra hjälparbete på betald arbetstid, eller genom att på något annat sätt kompensera arbetstagarna för den tid de lägger ner på frivilligarbete.

- Det här är ett fenomen som förekommer runt om i Europa och i USA men ännu är rätt okänt i Finland, säger forskaren Anna Seppänen vid Helsingfors universitet.

Det kan handla om allt möjligt, anställda som planterar ut fisk under arbetstid eller som åker till u-länder och erbjuder sin expertis till behövande.

Diskussion på Thinkfest om frivilligarbete på arbetstid.
Är företag som odlar medkänsla även mer produktiva? Hur påverkas arbetstagaren? Hur påverkas förhållandet mellan arbetstagare och - givare? Många frågor söker svar i det pågående forskningsprojektet. Diskussion på Thinkfest om frivilligarbete på arbetstid. Bild: Yle/ Ulrica Fagerström copassion

I Finland har man tidigare inte forskat i det här, men i det projekt som nu dragit igång kommer man att intervjua finländska anställda som ska göra just detta, utföra hjälparbete på arbetstid. Detaljerna kring det är ännu inte offentliga.

Att hjälpa andra skapar välmående även hos den som hjälper.

Rimmar det inte illa i uppsägningstider, där allt färre ska utföra samma människors jobb? Vem ska dessutom hinna utföra hjälparbete vid sidan om det vanliga jobbet? De här frågorna lyftes fram vid tisdagens diskussionstillfälle.

Men forskaren Anna Seppänen har svar på tal.

- Nå för det första bör frivilligarbetet vara just frivilligt, för den inre motivationens skull. Men i svåra tider kan det t.o.m. vara en motkraft. Det bryter rutinen i arbetet och kan skapa positiva cykler. Att hjälpa andra skapar välmående även hos den som hjälper.

Diskussion på Thinkfest om frivilligarbete på arbetstid.
Diskussionen om medkänsla hörde till programmet på vetenskapsfestivalen Thinkfest. Diskussion på Thinkfest om frivilligarbete på arbetstid. Bild: Yle/ Ulrica Fagerström copassion

Samhällsansvar i tiden

Att företag tar ett samhälleligt ansvar ligger allt mer i tiden, menar forskarna. Unga konsumenter ställer nya krav, frågar efter de enskilda företagens värderingar. Idag behöver företagen en helhetsstrategi gällande värderingar och frivilligarbete passar bra in där.

Som samhällsfenomen kan frivilligarbete dessutom vara välgörande. Då affärslivets anställda möter utslagna unga, då är det samtidigt två världar som möts, världar som kanske annars aldrig hade gjort det.

- Det ökar den ömsesidiga förståelsen i samhället, menar Anna Seppänen.

Forskningsprojektets hemsida

Tidigare om Thinkfest:
Öppningskarneval i måndags.
Fritjof Sahlström inför vetenskapsbastun.

I veckans Kvanthopp i Radio Vega kan du höra följande inslag.

Hela Kvanthopp-program hittar du här.

Läs också

Nyligen publicerat - Vetenskap