Hoppa till huvudinnehåll

"Kyrkan borde höja ett varningens finger"

Ann-Mari Audas-Willman och Mårten Björkgren
Ann-Mari Audas-Willman och Mårten Björkgren Ann-Mari Audas-Willman och Mårten Björkgren Bild: Yle/Malin Hulkki mårten björkgren

Kyrkan behövs som en stark röst. Någon som kan höja ett varningens finger, till exempel när det gäller regeringens arbete. Det säger kyrkoherden Ann-Mari Audas Willman i en diskussion om kyrkans roll i samhällsdebatten.

På måndagen diskuterade hon och Mårten Björkgren, tidigare präst och nuvarande universitetslärare, vilken roll kyrkan borde ta i debatten. Det här utgående från Audas-Willmans kolumn, som publicerades på Yle Österbottens webb i lördags.

Audas-Willman tycker att det är beklagligt att debatten är splittrad på så många olika arenor och att det därför är extra viktigt att så många röster som möjligt blir hörda.

- Vi har en regering som anser att man ska skära radikalt i biståndet. Det har vi jobbat i årtionden för att få upp till en viss nivå och den nivån är inte särskilt hög nu heller. Det förvånar mig att vi har en statsminister som säger sig ha kristna värdegrunder och en utrikesminister som säger sig vara en aktiv katolik, men det syns inte i regeringens arbete, säger Audas-Willman.

Kyrkan är samvetet

Hon anser att kyrkan ska vara det gemensamma samvetet och säga att det här är inte rätt.

- Det är fel mot de människor som inte får bistånd. Det är fel mot alla inom tredje sektorn som jobbar för att få motfinansiering från staten och det är också fel mot oss medborgare att våra politiker fattar så egoistiska och kortsiktiga beslut.

- Om kyrkan ska höras i den meningen är det viktigt att det är de starka med makt som ställs till svar, säger Björkgren.

Kyrkan är ett vitt begrepp, vem är det inom kyrkan som ska höja varningens finger och ge sig in i debatten?

- På alla nivåer. Kyrkan är sina medlemmar, men precis som andra organisationer har kyrkan också sina ledare. Vår ärkebiskop har frimodigt gett sig in i debatten och det är bra trots att man vet att det inte kommer att falla alla på läppen, säger Audas-Willman.

Hon syftar på nyheten om att många har lämnat kyrkan efter att ärkebiskopen uppmanade församlingarna att hjälpa till med inkvarteringen av flyktingarna.

- Men samtidigt är det så att alla som hör till kyrkan har ett nytt ansvar. Jag anser att vi medlemmar kunde vara mera samhällsmedvetna och ta egna initiativ, säger Björkgren.

Kolumner på Yle Österbottens webb

  • Yle Österbotten har i höst bett en rad österbottningar skriva kolumn på svenska.yle.fi/osterbotten.
  • Syftet med kolumnerna är att väcka debatt och lyfta fram frågor som inte alltid får uppmärksamhet i media.

Övriga kolumner:

"Motståndare till kvinnopräst borde inte vara kyrkoherde"

Det har också på senaste tiden efterlysts mer ställningstagande inom kyrkan. Till exempel med fallet i Kristinestad där en kvinnlig präst inte tillåts predika i sin hemförsamling på grund av att tf. kyrkoherden inte godkänner kvinnopräster. Borde biskopen ha tagit kraftigare ställning i frågan?

- Jag tror nog att biskopen har tagit ställning. Det litar jag fullt på. Det som det här visar är att systemet inte fungerar. En präst som är emot kvinnopräster borde inte ens få vara tf. kyrkoherde, säger Audas-Willman.

- Det uppstår ett problem att identifiera sig med kyrkan när det finns kyrkoherdar som beter sig så här, trots att folkkyrkan gått inför jämställdhet, säger Björkgren.

"Kyrkan ska ta risker"

Kan man sammanfatta det så att det behövs mer ställningstagande över huvud taget inom kyrkan, både utåt och inom organisationen?

- Kanske också handling. Jag tänker på flyktingkrisen som kommer att pågå länge. Det måste samarbetas över alla möjliga gränser och där skulle kyrkan kunna vara en modig samarbetspartner. Det finns alla möjligheter att ta risker och det ska kyrkan göra, säger Björkgren.

- Därför blir alla ställningstaganden genom medborgarna extra viktiga. Att vi ger av vårt överflöd. Jag tror att det i slutändan påverkar våra makthavare när de ser att folk vill hjälpa och ställa upp, säger Audas-Willman.

Läs också: Audas-Willman: Kyrkan får viktigare roll i debatten