Hoppa till huvudinnehåll

Tusentals finländska 15-åringar har lässvårigheter

Kvinna läser bok på soffa.
Kvinna läser bok på soffa. Kvinna läser bok på soffa. Bild: Picjumbo/Viktor Hanacek läsning

Var tionde 15-åring har svårigheter med läsning, uppger forskaren Inga Arffman vid Jyväskylä universitet.

Läskunnigheten har försämrats under det här årtusendet. Endast sju procent av 15-åringarna hade lässvårigheter år 2000, jämfört med 11 procent år 2012.

Läsning vållar problem i 6 800 ungdomars liv och kan sätta stopp för fortsatta studier och jobb.

Var tionde 15-åring är på en nivå motsvarande en andra- eller tredjeklassist, säger forskare Arffman.

Informationen bygger på fortsatta undersökningar av PISA 2012 som mätte läskunnighet bland unga.

- De kan läsa bokstäver och ord, men de kan inte förstå och använda vad de läser och det är ganska allvarligt, tycker jag.

Pojkar har mest lässvårigheter

Skillnaderna i läskunnighet delar in ungdomarna i vinnare och förlorare.

- Nivån på läskunnigheten har försämrats mest bland unga som kommer från de sämsta familjeförhållandena. I mer privilegierade familjer är nivån på läskunnigheten för det mesta utmärkt, förklarar Arffman.

Oftast är den som har lässvårigheter en pojke.

I Finland ligger pojkarna efter flickorna i läskunskap med ett och ett halvt skolår.

- I alla länder är det så att flickor läser bättre än pojkar, men i Finland har skillnaden varit väldigt stor. Skillnaderna mellan 15-åringarna är nu större än de varit tidigare i läskunnighet, säger Arffman.

Hälften av pojkarna läser varje dag

Det finns många orsaker till att ungdomarnas läskunskaper försämras.

Mycket av läsfärdigheten byggs upp utanför skolan, anser Bob Karlsson, svensk direktör vid Utbildningsstyrelsen.

De som har fått högläsning hemma redan innan skolstarten klarar sig bättre i skolgången och blir bättre läsare.

Resultaten från Pisa-undersökningen år 2009 visade däremot att endast hälften av pojkarna läser varje dag.

- Högläsning har varit en tradition i många hem, men det har blivit mindre och mindre sådant. Det är en gemensam utmaning för alla att se läsande som viktigt, säger Karlsson.

Utbildningsstyrelsen: ”Vi har misslyckats med läsförståelsen”

Det är ett misstag att läskampanjer, som har drivits från myndighetshåll och diverse organisationer, har satsat på att eleverna ska läsa mycket, i stället för att satsa på läsförståelsen, anser Karlsson.

- Att ha läsförståelse hör till den grundläggande utbildningens viktigaste uppgifter och då kan vi ju säga att vi inte har lyckats för den här andelen av elever, säger Karlsson.

Inte heller digitaliseringen och läsning med hjälp av läsplattor har ökat pojkarnas intresse för läsning i det långa loppet.

- På lång sikt verkar det inte ha någon större effekt på läsandet det heller utan det är bara just då, när det är nyhetens behag, som det ger effekter, säger Karlsson.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes