Hoppa till huvudinnehåll

Nio nyktra månader firades

Yllestrumpor för de nyfödda på ÅUCS.
Yllestrumpor för de nyfödda på ÅUCS. Yllestrumpor för de nyfödda på ÅUCS. Bild: Yle/Lotta Sundström tyks

På onsdag, den 9 september, ordnades den internationella FASD-dagen för att påminna om nykterhet under graviditeten.

Förkortningen FASD (fetal alcohol spectrum disorder) syftar på alla former av skador som orsakas av alkohol under fosterstadiet.

I Finland föds det årligen mellan 600 och 3000 barn med skador orsakade av alkohol. Eftersom symptomen kan variera och diagnosen är svår att ställa finns inga exakta siffror att tillgå, förklarar biträdande avdelningsskötare Anne Murtojärvi vid Åbo universitetscentralsjukhus.

Alkoholen kan orsaka bland annat utvecklingsstörningar, problem med inlärning och socialt samspel, koncentrationssvårigheter, problem med språk och tal, eller hämma barnets fysiska utveckling.

Murtojärvi förespråkar nolltolerans under graviditeten.

-Då det inte finns någon exakt kunskap om hur små mängder är trygga, är det enda riskfria att inte alls utmana ödet, konstaterar Murtojärvi.

Vid universitetcentralsjukhuset i Åbo remitteras årligen kring 300 blivande mödrar till polikliniken för gravida med risk för problem med rusmedel. Det kan gälla både alkohol och övriga rusmedel. I alla fall är det ändå inte frågan om ett aktuellt problem, också tidigare bruk kan leda till en remiss.

Enligt Murtojärvi har antalet bebisar som föds med alkoholorelaterade skador minskat en aning i Åbo.

-Men varje fall är ett fall för mycket.

Förlossningsavdelningen vid ÅUCS.
Förlossningsavdelningen vid ÅUCS. Bild: Yle/Lotta Sundström tyks

Anne Rikberg jobbar som barnskötare vid ÅUCS. Rikberg berättar att det ibland händer att det föds bebisar med så pass grava problem att de omedelbart får föras till prematuravdelningen för vård. Ibland är skadorna inte fullt så synliga, då kan barnets beteende avslöja problem orsakade av rusmedel. Personalen följer extra noga med de barn som visar tecken på att ha utsatts för alkohol eller andra droger under graviditeten: de kan till exempel gråta på ett annat sätt, ha avvikande kroppsfunktioner eller reagera negativt på beröring.

Murtojärvi vill påminna blivande föräldrar om att deras val redan i ett tidigt skede kan påverka barnet för all framtid.

- Ansvaret för det kommande barnet börjar i ett mycket tidigt skede.