Hoppa till huvudinnehåll

Nygrén: budgetöverskridningar inte ok

Patrik Nygrén
Stadsdirektör Patrik Nygrén. Patrik Nygrén Bild: Yle/Emma Strömberg patrik nygrén

Regeringens planer skapar osäkerhet i det kommunala budgetarbetet. Viktigt nu är att alla är med på noterna och håller sig till budgetramen, säger Pargas stadsdirektör Patrik Nygrén.

På måndag ska stadsstyrelsen i Pargas gå igenom ekonomirapporten för första halvan av år 2015. Enligt stadsdirektör Patrik Nygrén ser läget bättre ut än tidigare men fortsättningsvis behövs strama tyglar för att hålla ekonomin i balans.

- Det blir inte en lika tuff ram som förra året men att få ihop det blir ändå en utmaning.

Minskade statsandelar

Att spelrummet minskar beror enligt Nygrén i första hand på statsandelsreformen men också på att utvecklingen inte ser bra ut då antalet invånare minskat de senaste två åren.

- Som andra kommuner står Pargas stad inför stora utmaningar. Vi vet att våra inkomster kommer att minska och det finns en stor osäkerhet i hur vår verksamhet kommer att se ut i framtiden, säger Nygrén och hänvisar till den kommande vårdreformen som helt kan omkullkasta stadens verksamhet och ekonomi.

Högar med mynt på ett bord.
Mindre statsandelar betyder mindre klirr i kassan för Pargas stad. Högar med mynt på ett bord. Bild: Creative commons/Stocksnap.io slant

Hur de åtgärder som regeringen presenterade i veckan, med planer på att minska söndagsersättningen och införa en karensdag, kommer att påverka den kommunala ekonomin är ännu för tidigt att sia om, säger Nygrén. Störst effekter tror han kommunerna kommer att se då det gäller personalkostnaderna.

- Den största effekten kommer från att semestern för de med längst semester, 38 dagar, minskar till 30 dagar. För Pargas handlar det grovt räknat om 500 människor. Att semestern för dem minskar med 8 dagar har en stor effekt på vikariebehovet men gör också att arbetsinsatsen växer.

Regeringen slår hårt mot vårdpersonalen

Regeringens sparpaket har fått hård kritik för att åtgärderna främst drabbar lågavlönade kvinnor. I Pargas, som i många kommuner, är vårdsektorn väldigt kvinnodominerad. Vårdfrågor har varit mycket på tapeten i Pargas den senaste tiden. Staden har bland annat haft svårt att hitta vikarier till skärgården vilket ledde till att hälsogården i Houtskär tvingades ha stängt stora delar av sommaren. Stadsdirektör Patrik Nygrén ser risker med att regeringens sparplaner såhårt drabbar den här branschen.

- Vi är beroende av en språkkunnig personal och konkurrerar därmed med våra nordiska grannländer. I viss mån kan det här försvåra rekryteringsläget, säger Nygrén.

hälsostationen i Houtskär
Då staden inte hittade vikarier höll hälsogården i Houtskär stängt under delar av sommaren. hälsostationen i Houtskär Bild: Yle/Johanna Ventus hälsovård i houtskär

Med tanke på alla förändringar gäller det nu mer än någonsin av vara redo syra upp skeppet säger Nygrén

- När hela havet stormar och allt förändras är det de kommuner som reagerar i tid som blir framgångsrika.

Hur ska då Pargas regera?

- Som i andra kommuner finns det också hos oss ett hårt tryck på social- och hälsovårdssektorn. Det här trycket måste balanseras och blickarna riktas fortsättningsvis mot bildningen.

Så sista ordet är inte sagt gällande skolstrukturen i Pargas?

- Inte då vi ser på ett längre perspektiv. Förr eller senare måste vi återkomma till skolstrukturfrågorna. Inte nu men nog i framtiden.

Alla måste vara med på noterna

Yle Åboland frågandenyligen de olika partiernas gruppordförande vilken fråga de anser är viktigast för Pargas stad i höst. När stadsdirektören får frågan lyfter han fram förmågan att fatta beslut.

- Viktigaste nu är att vi får ut budskapet om situationen till de nyckelpersoner som jobbar med ekonomin. Det här gäller styrelse, fullmäktige och nämnderna. Alla måste vara med och ta ett ekonomiskt ansvar redan i början av budgetprocessen.

Enligt Nygrén har det varit ett problem för fullmäktige att komma till skott och fatta beslut. Ett annat att nämnderna har en tendens att inte hålla sig till budgetramen och det här måste få ett slut, säger Nygrén.

Pargas stadsdirketör Patrik Nygrén i diskussion med Ted Bergman och Mikael Holmberg
Alla måste vara redo att fatta beslut säger stadsdirektör Patrik Nygrén. Har i diskussion med Ted Bergman (Saml) och styrelsens ordförande Mikael Holmberg. Pargas stadsdirketör Patrik Nygrén i diskussion med Ted Bergman och Mikael Holmberg Bild: Yle/Johanna Ventus patrik nygrén

- Det har varit ett problem. Om vi ser sex år tillbaka i tiden så har nämndernas förslag i medeltal varit 2,4 miljoner euro över ramen. Här måste vi få till en förändring. Nämnderna måste hålla sig till budgetramen.

För att fullmäktige i höst ska kunna fatta också tuffa politiska beslut är förtroende en nyckelfråga enligt stadsdirektör Patrik Nygrén.

- Det måste finnas ett förtroende mellan invånare och politiker men också mellan politiker och tjänsteinnehavare. Här handlar det om klara beredningar och tydlig information så alla är med på kartan. Stadens beslutsförmåga kommer att vara ytterst viktig de kommande åren.