Hoppa till huvudinnehåll

"Abborren är yrkesfiskets ryggrad"

Siken har fallit bort och abborren har tagit dess plats. Det säger yrkesfiskaren Tom Blom i Sundom.

I Kvarken blir abborren allt viktigare när siken trätt tillbaka. Tom Blom satsar så gott som allt på just abborren.

- Den är yrkesfiskets ryggrad i dag, säger Blom.

Siken är en bifångst för Blom. Likaså gäddan, mörten och braxen.

Framtidstro

Blom ser ljust på framtiden. Det finns färre fiskare så konkurrensen är inte lika hård längre.

Efterfrågan är större än utbudet.

- Och priserna är hyfsade jämfört med tidigare, säger Blom.

20 ton abborre

Blom har redan målet för nästa sommar uppsatt. Mellan 15 och 20 ton abborre hoppas han kunna dra upp.

Abborre i nät
Abborre i nät Bild: YLE/Arja Lento abborre

Med en sådan fångst förväntar han sig kunna tjäna allt mellan 30 000 och 60 000 euro.

- Det beror på marknaden. Vissa vårar säger uppköparna stopp när det blivit för mycket abborrfiléer.

Därför säljer Blom också direkt till konsumenten, utan mellanhänder. Då får han också ett bättre pris för fisken.

Blom är dock lite oroad för abborrfiskets framtid. Oron har att göra med skarven.

- Skarven sprider på stimmen. Det krävs en otrolig prestation att få upp fisk. Det går åt mer bränsle och man måste sätta ut flera nät. Och det är inte ekologiskt.

Större inkomster för kustfisket

I Österbotten har antalet yrkesfiskare minskat med cirka fem procent under de senaste fem åren. Det blir ungefär 25 fiskare färre.

Guy Svanbäck på Österbottens fiskarförbund lägger skulden på sälen och skarven.

Men även om antalet yrkesfiskare minskat finns det ändå en framtidstro bland de som är kvar.

Enligt siffror från 2013 har kostnaderna för kustfisket minskat och nettoinkomsten gått upp.

- För de som är kvar inom näringen ser det relativt bra ut, säger Svanbäck.

Guy Svanbäck
Guy Svanbäck Guy Svanbäck Bild: Yle/Sofi Nordmyr guy svanbäck

Efterfrågan håller priset högt

Huvudorsaken till att det sett bättre ut för kustfisket de senaste åren är klar enligt Svanbäck.

- Efterfrågan är så pass mycket större än utbudet och då hålls priset på en högre nivå.

Utöver det har fiskarna börjat satsa på flera arter. Fisket har blivit mångsidigare.

Enligt statistiken är det strömmingen och siken som är de överlägset största inkomstkällorna för de österbottniska fiskarna. Men sikfångsten har minskat drastiskt sedan mitten av 90-talet.

Abborren är ryggraden

Fångsten av abborre, mört och braxen har å sin sida blivit större.

- Abborren har räddat fisket speciellt i Kvarken och utgör nu ryggraden för fiskarna här. När det gäller sikfångsten ser det nu ut som att botten är nådd och att vi får en liten uppgång igen, säger Svanbäck.

Det finns en framtidstro bland fiskarna i regionen. Österbottens fiskarförbund har intervjuat ett 40-tal fiskare.

- De ser relativt positivt på framtiden, säger Svanbäck.

Sälen avgörande för framtiden

Svanbäck vågar dock inte säga om de kommande åren kommer att vara goda eller dåliga för fiskerinäringen.

- Det beror långt på vilka möjligheter vi har att åtgärda sälproblematiken.

Östersjövikaren har varit fridlyst sen 1988 men sen dess har beståndet stadigt ökat. Enligt Naturresursinstitutet finns det över 20 000 östersjövikare i de finska haven.

I höst har det beviljats jaktlicens på 100 östersjövikare. I år är första året det beviljas jaktlicens på vikare.

Med jakten hoppas man kunna minska på de skador sälarna orsakar för yrkesfisket.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten

 • Förorenad mark undersöks i Karleby

  Problemavfall efter konkursad läderfabrik undersöks.

  I början på augusti kommer en förundersökning av den förorenade marken i Karleby där Bröderna Brandts Läderfabrik låg att starta. Fabriken i Palo by i Karleby är försatt i konkurs och den nye ägaren till fastigheten upptäckte nedgrävda kemikalietunnor i samband med markarbeten på tomten.

 • Skorstenen på Vasklot i Vasa är en utmaning att riva

  Det 84 meter höga landmärket rivs med en fjärrstyrd robot.

  Nästa vecka kommer man på allvar att börja riva den gamla 84 meter höga tegelskorstenen vid Sockerfabriken på Vasklot i Vasa - ett arbete med många moment och risker. Samtidigt görs jobbet med hjälp av högteknologi.

 • Hög tröskel för polisen att ta till maktmedel

  Johan Boucht, professor i straffrätt, om polisiärt våld.

  Polisen i Finland använder maktmedel med omdöme. Men då det sker kan agerandet tolkas utgående från två olika lagstiftningar, säger Vasabon Johan Boucht som är professor i straffrätt vid Oslo universitet. Hans doktoravhandling om polisiär våldsanvändning kom nu ut i nyupplaga.

 • Ingen utredning om polisens vapenbruk i Vasa

  Det blir ingen förundersökning uppger åklagarämbetet.

  Det blir ingen förundersökning om polisens användning av vapen i Vasa, uppger åklagarämbetet i Salpausselkä. Polisen sköt och skottskadade en beväpnad man natten till i söndags i Vasa.

 • Karlebyföretag fick falska fakturor

  Polisen uppmanar till vaksamhet.

  Åtminstone två företag i Karleby har fått e-post om brådskande betalningar till ett utländskt konto. Polisen uppmanar till vaksamhet.

 • Wärtsilä visade positiva siffror

  Ökad orderingång och omsättning för företaget.

  Wärtsilä delgav sin halvårsrapport på torsdag och det ser ljust ut för företaget. Både orderingången och omsättningen har ökat.