Hoppa till huvudinnehåll

Fornminnesplats sätter stopp för fler p-platser på Brändö

Bild: Yle Victoria Wirén brändö metrostation

Det ska inte byggas fler parkeringsplatser invid Brändö metrostation, anser nämnden för allmänna arbeten i Helsingfors.

Samlingspartiets fullmäktigeledamot Seija Muurinen och femton andra ledamöter har undertecknat en motion där de efterlyser fler anslutningsparkeringsplatser invid Brändö metrostation.

I dag finns det 140 anslutningsparkeringsplatser utanför metrostationen. Nämnden anser alltså att det är svårt att förstora parkeringsplatsen. Orsaken är att det invid parkeringsplatsen ligger en skyddad fornminnesplats med ett av Brändös två gravkummel från bronsåldern. Fornminnesplatser är skyddade enligt lag.

Parkeringen förstorades dessutom med 90 platser för fyra år sedan, motiverar nämnden sitt utlåtande. Däremot är det möjligt att rita in fler parkeringsplatser vid Brändö parkväg där den östra Baanan, cykelvägen Brändö och Kasberget, ska gå. Planen för Baana ska diskuteras i stadsplaneringsnämnden under hösten.