Hoppa till huvudinnehåll

Hälsomottagning i Fridhem klar år 2017?

Fridhems serviceboende i Houtskär
Serviceboendet Fridhem i Houtskär. Fridhems serviceboende i Houtskär Bild: YLE/Åboland fridhem

Serviceboendet Fridhem i Houtskär kan om ett par år få en tillbyggnad. Tanken är att Houtskärs hälsomottagning kunde placeras där.

Fridhem sköter i dag hemvården i Houtskär och ger vård till personer som är i behov av tillsyn dygnet runt.

Stadsstyrelsen i Pargas diskuterade ärendet på sitt möte under måndagen då styrelsen också besökte Houtskär och Fridhem.

- Om hälsomottagningen fanns på Fridhem kunde vi få synergieffekter. Jag hoppas att det här ärendet nu går vidare med fart. Om allt går smärtfritt kan utbyggnaden stå klar 2017, säger styrelsens ordförande Mikael Holmberg efter mötet.

Om hälsomottagningen flyttar in i Fridhem kan den nuvarande hälsogården säljas.

Under mötet blev det också klart att Iniös områdeskontor ska säljas.

Asylsökande kan få hjälp

Stadsstyrelsen diskuterade också vilka fastigheter staden kunde erbjuda som nödboende för asylsökande. Stadsstyrelsen ställer sig positiv till att ärendet utreds mer. Staden kan närmast erbjuda Norrgårds Inn och den gamla tandvårdscentralen på Elmgrensvägen.

- Tandvårdscentralen är antagligen för liten och Norrgårds har just nu hyresgäster. Den typen av ärenden måste förstås beaktas, säger Holmberg.

Stadsstyrelsen fick också ta del av ekonomirapporten för det senaste halvåret och där konstaterar man att läget ser rätt bra ut.

- Staden går mot ett plusresultat. Intäktssidan är positivare än man trodde, budgeten har hållit, säger Holmberg.

Enligt Holmberg var det givande att hålla stadsstyrelsemöte i Houtskär.

- Allt fungerade bra. Det var också intressant besöka fastigheterna som det har pratats mycket om även om många av oss naturligtvis har sett dem tidigare, säger Holmberg.

Läs också