Hoppa till huvudinnehåll

Får man strejka politiskt på arbetstid?

Utmarsch vid Wärtsilä i Vasa
Utmarsch vid Wärtsilä i Vasa Bild: Yle/ Sofi Nordmyr strejk

Löntagarorganisationernas stridsåtgärder på fredag kan väcka frågor: vem har rätt att marschera ut mitt under arbetsdagen? Här får du svaren.

Seppo Koskinen, professor i arbetsrätt vid Åbo universitet, känner till politiska strejker.

Anställd i arbetsavtalsförhållande = tillåtet att delta i politisk strejk på arbetstid

Löntagare som är anställda genom arbetsavtal har rätt att delta i politiska stridsåtgärder under arbetstid, exempelvis strejk.

Med en politisk stridsåtgärd menas att man närmast protesterar mot ett politiskt beslut och inte mot exempelvis arbetsvillkor.

Fackförbunden har understrukit att fredagens protester riktar sig mot de politiska beslut som regeringen har fattat, och inte mot de kollektivavtal som är i kraft.

Som arbetstagare lönar det sig att följa med informationen från det egna fackförbundet. Viktigt är att facket på förhand meddelar både personal och arbetsgivare om en strejk.

En arbetstagare som väljer att inte delta i en politisk strejk kan inte bestraffas för det. Om man väljer att delta så betalas ingen lön för de timmar man inte är på jobb.

I vissa branschers arbetsmarknadsavtal har man kommit överens om att strejker är förbjudna, och då gäller de reglerna.

Anställd i tjänsteförhållande = förbjudet att delta i politisk strejk på arbetstid

polisdemonstration
Inom vissa branscher är strejkrätten kringskuren för att medborgarnas säkerhet och hälsa inte skall äventyras. polisdemonstration Bild: YLE poliser

Som tjänsteman är det däremot förbjudet att delta i politiska protestaktioner under arbetstid. De som arbetar genom tjänsteförhållande är exempelvis poliser, försvarsmaktens personal samt tjänstemän vid ministerier och ämbetsverk.

Som tjänsteman får man under arbetstid inte delta i andra stridsåtgärder på arbetsmarknaden än dem som berör tjänsteförhållandet.

Tjänstemännen får alltså inte delta i fredagens protester utan särskilt lov från arbetsgivaren.

Trots detta kommer fackförbund som representerar tjänstemän att uppmana till utmarsch på fredagen. I de här fallen för arbetsgivarparten troligtvis ärendet till arbetsmarknadsdomstolen som dömer fackförbunden till böter.

Fackförbundens protestaktion orsakar inte några följder för den enskilda tjänstemannen som deltar i strejken utöver att ingen lön betalas för de timmar hen är frånvarande från jobbet.

Precis som för arbetstagare så finns det ingen plikt att delta i en politisk protestaktion.

Inom vissa tjänstemannakårer finns särskilda regler som berör strejkrätten. Exempelvis poliser och sjukskötares strejker får inte äventyra medborgarnas säkerhet eller hälsa.

Icke medlem av ett fackförbund = gränsfall

Lagen skyddar fackförbundens medlemmar som deltar i strejker som fackförbunden beslutar om. Samma skydd gäller inte för dem som inte är fackanslutna.

Trots detta brukar icke fackanslutna jämställas med fackanslutna inom rådande rättspraxis, när det gäller rätten att delta i politiska stridsåtgärder på arbetsmarknaden.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes