Hoppa till huvudinnehåll

Strejkas det ofta eller sällan i Finland?

Generalstrejken 1956, Senatstorget i Helsingfors
Under generalstrejken 1956 ordnades en storprotest på Senatstorget i Helsingfors. Generalstrejken 1956, Senatstorget i Helsingfors Bild: Yle strejker

Det råder stor oenighet mellan arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan om huruvida det strejkas mycket i Finland. Beroende på vem man frågar får man olika svar. Enligt FFC strejkas det väldigt sällan, medan EK ser strejkerna som ett stort problem.

Enligt löntagarorganisationen FFC är det ovanligt med strejker i dagens Finland. Uträkningar som Finlands näringsliv EK har gjort visar däremot att det ordnas betydligt fler olagliga strejker här än i andra nordiska länder.

Under 1970 och 80-talet var Finland Europas strejkkung. Då ordnades totalt över 1300 strejker och arbetsmarknadstvisterna löstes sällan vid förhandlingsbordet, eftersom förhandlingsklimatet var så ansträngt.

Olika uppfattningar om strejkkulturen i Finland

Enligt löntagarorganisationen FFC har strejkkulturen i Finland ändå ändrats betydligt sedan dess och aldrig riktigt återvänt.

- I Finland har antalet förlorade arbetstimmar på grund av strejker hittills legat nära noll, säger FFC:s forskare Tapio Bergholm.

Arbetsgivarsidan har i sin tur gjort helt andra uträkningar, eftersom varje förlorad arbetsdag är en för mycket för arbetsgivaren.

- Finlands problem är det stora antalet olagliga strejker. Årligen ordnas det över hundra strejker i Finland, vilket är betydligt mer än i Sverige och resten av norden där det i praktiken inte har ordnats en enda, säger EK:s juridiska expert Markus Äimälä.

I norden hör de flesta arbetstagarna till ett fackförbund. Här i norden är ändå fackrörelsen rätt moderat och försiktig. I synnerhet jämfört med den franska fackrörelsen som är betydligt radikalare.

- Frankrike inleds arbetsmarknadsförhandlingarna oftast med en strejk, eftersom det är förstå då arbetsgivarsidan anser att det finns behov av förhandlingar, säger Tapio Bergholm från FFC.

Trots att motsättningarnas tid sannerligen inte är över, hoppas både arbetsgivar- och arbetstagarsidan att man ska kunna lugna ner situationen och förhandla fram en lösning efter fredagens storprotest.

Tre generalstrejker i Finlands historia

Tre gånger i Finlands historia har det ordnats en egentlig generalstrejk. Det här skedde år 1905, 1917 och 1956.

Dessutom ordnade FFC år 1986 en storstrejk som berörde nästan alla industri i landet. Den kallades för en samstrejk.

En generalstrejk är en politisk strejk som berör hela eller så gott som hela arbetsmarknaden. Den riktar sig mot regeringen och leder till att så gott som hela landet står stilla.

Fredagens storprotest går inte under benämningen generalstrejk, utan kan snarare jämföras med en storstrejk.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes